دوره مدیریت کسب‌وکار (MBA)
دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اولین دانشکده وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف آموزش علوم مدیریت و اقتصاد با رویکردی نو و متفاوت از سایر مراکز آموزشی و تحصیلی، در سال ۱۳۷۸ شمسی تاسیس شد. احساس نیاز مبرم سازمان‌های مختلف کشور به افرادی که علاوه بر دانش کاربردی خود در رشته های فنی – مهندسی و رشته‌های تجربی، نیاز به فراگیری دانش مدیریت دارند و خلایی که توسط مدیران رده بالا و رده‌های میانی حس می‌شد، انگیزه اصلی برای ایجاد رشته MBA در این دانشگاه گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید این ویدئو را مشاهده کنید.

ساختار کلی

طول دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (MBA) همچنان برابر با 2 سال (4 نیمسال تحصیلی) و تعداد کل واحدها 51 واحد (شامل 3 واحد جبرانی) است. بنابراين، انتظار مي‌رود دانشجويان اين دوره طی 4 ترم فارغ‌التحصیل شده و تنها در صورت داشتن پایان نامه در نیم سال پنجم با دفاع از پايان نامه دوره را به انتها برسانند.
گرایش های تخصصی (7 گرایش):
دوره دارای 7 گرایش تخصصی مطابق جدول زیر است، که در کنار نام رسمی آنها (مطابق آنچه که در وزارت علوم و سازمان سنجش بکار میرود)، نام مختصر هر گرایش جهت سهولت نام گذاری در داخل دانشکده آمده است که در این بازنگری نیز جهت سهولت به آنها ارجاع خواهد شد.
 
کلیه دانشجویان در ترم اول لازم است که 4 درس را، بعنوان دروس پایه، بصورت یکسان بین تمام گرایش های تخصصی بگذرانند. لیست این دروس عبارتند از: اصول حسابداری و تحلیل داده، تئوری‌های سازمان و سازماندهی، اقتصاد  خرد، و رفتار سازمانی.
کلیه دانشجویان در ترم دوم لازم است که 4 درس را، بعنوان دروس پایه، بصورت یکسان بین تمام گرایش های تخصصی بگذرانند. لیست این دروس عبارتند از: مدیریت مالی بنگاه‌ها، برنامه‌ریزی استراتژیک، مدیریت بازاریابی و مدیریت عملیات.
دانشجویان هر گرایش لازم است 4 درس تخصصی ( 1 درس الزامی و 3 درس اختیاری) نیز اخذ نمایند که لیست آنها برای هر گرایش در بخش بعد آمده است.
دانشجویان هر گرایش می‌توانند از کلیه دروس دانشکده از جمله دروس اختیاری که لیست آنها در بخش آخر این گزارش آمده است، 3 درس را به اختیار اخذ نمایند. همچنین، دانشجویان لازم است برای پایان‌نامه (6 واحدی) در ابتدای ترم چهارم ثبت نام بعمل آورند. در اخذ پایان‌نامه، به تشخیص استاد راهنمای پایان‌نامه، شاید لازم باشد درس روش تحقیق بعنوان پیش‌نیاز انجام پایان‌نامه اخذ گردد که در آن صورت، این درس جایگزین یکی از دروس اختیاری خواهد شد. اگر چنانچه دانشجویی نخواهد پایان‌نامه اخذ نماید، تنها با مجوز استاد راهنمای آموزشی خود امکان‌پذیر بوده که در آن صورت به تشخیص استاد راهنما دو درس از دروس تخصصی گرایش تخصصی دانشجو اخذ خواهد شد.

دروس عمومی

ردیف دروس عمومی الزامی
1 حسابداری برای مدیران
2 رفتار سازمانی
3 تحلیل‌های کمی در مدیریت
4 اقتصاد مدیریت
5 مدیریت مالی بنگاه‌ها
6
7 مدیریت بازاریابی
8 مدیریت عملیات
سه درس اختیاری عمومی از همه دروس دانشکده می‌تواند انتخاب شود. علاوه بر دروس تخصصی گرایش‌ها، دروس زیر نیز پیشنهاد می‌شود.
ردیف لیست دروس اختیاری
1 حقوق تجارت
2 روش‌های تحقیق در مدیریت

دروس تخصصی

ردیف دروس تخصصی گرایش استراتژی
1 پیاده‌سازی استراتژی (الزامی)
2 کنترل، بودجه‌ریزی و مدیریت عملکرد
3 یادگیری سازمانی
4 تحلیل دینامیک‌های سیستم
5 نظریه بازی برای مدیران
6 برنامه‌ریزی استراتژیک پیشرفته
7 کسب‌وکار بین‌المللی
8 رشد و توسعه کسب‌وکار
9 مباحث منتخب در استراتژی
10 مدیریت تحول سازمانی
11 مدیریت داده‌محور کسب‌وکار
12 نوآوری در کسب‌وکار
13 مدیریت استراتژیک تکنولوژی
14 استراتژی بازاریابی
15 تئوری سازمان و سازماندهی
16 همکاری استراتژیک در زمینه تکنولوژی
17 کارآفرینی راهبردی
18 استراتژی عملیات
19 ارزیابی و پیش‌بینی فناوری
20 حاکمیت شرکتی
21 رهبری سازمانی
ردیف دروس تخصصی گرایش سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
1 تجارت الکترونیک (الزامی)
2 سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت (الزامی)
ردیف دروس تخصصی گرایش مالی
1 روش‌های کمی در مالی (الزامی)
2 مديريت سرمايه‌گذاری
3 سرمایه‌گذاری خطرپذیر
4 موسسات و بازارهای مالی
5 مهندسی مالی
6 مالی شرکتی کاربردی
7 بانکداری
8 قیمت‌گذاری دارایی‌ها
9 مباحث منتخب در مالی
10 ارزیابی و مدیریت ریسک
11 افته‌هایی در مالی شرکت‌ها
12 سرمایه‌گذاری و تامین مالی زمین و مسکن
13 معاملات الگوریتمی
14 یادگیری ماشین
15 حاکمیت شرکتی
16 کسب‌وکار تکنولوژی بلاک‌چین و رمزارزها
ردیف دروس تخصصی گرایش بازاریابی
1 تحقیقات بازاريابی (الزامی)
2 استراتژی بازاریابی (الزامی)
3 بازاریابی داده‌محور
4 مدیریت برند و ارتباطات بازاریابی
5 بازاریابی دیجیتال
6 مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری
7 مدیریت فروش و خرده‌فروشی
8 رفتار مصرف‌کننده
9 مباحث منتخب در بازاریابی
10 بازاریابی کارآفرینانه
11 کسب‌وکار بین‌المللی
12 نظریه بازی برای مدیران
13 مدیریت کیفیت
14 مدیریت توسعه محصول
15 مدیریت داده‌محور کسب‌وکار
16 یادگیری ماشین
ردیف دروس تخصصی گرایش فناوری
1 مدیریت استراتژیک تکنولوژی (الزامی)
2 همکاری استراتژیک در زمینه تکنولوژی
3 ارزیابی و پیش‌بینی فناوری
4 نوآوری و فناوری‌های دیجیتال
5 نوآوری در کسب‌وکار
6 مدل‌های کسب‌وکار پلتفرمی
7 تحول دیجیتال
8 نظام ملی نوآوری
9 کسب‌وکار تکنولوژی بلاک‌چین و رمزارزها
10 فناوری، نوآوری و توسعه
11 مباحث منتخب در فناوری
12 مدیریت توسعه محصول
13 مدیریت تحول سازمانی
14 تحلیل دینامیک‌های سیستم
15 مدیریت داده‌محور کسب‌وکار
ردیف دروس تخصصی گرایش زنجیره تامین
1 مدیریت زنجیره تامین (الزامی)
2 مدیریت داده‌محور کسب‌وکار
3 مدیریت پروژه
4 مدیریت کیفیت
5 استراتژی عملیات
6 مدیریت توسعه محصول
7 مدیریت خدمات
8 تدارکات و قراردادها
9 نظریه بازی برای مدیران
10 مدیریت درآمد و قیمت‌گذاری
11 مدیریت فروش و خرده‌فروشی
12 مباحث منتخب در مدیریت عملیات
13 مدل‌های کسب‌وکار پلتفرمی
14 تحول دیجیتال
15 تجارت الکترونیک
ردیف دروس تخصصی گرایش توسعه سازمانی
1 رفتار سازمانی پیشرفته (الزامی)
2 مدیریت منابع انسانی (الزامی)
3 مدیریت منابع انسانی پیشرفته
4 رهبری سازمانی
5 تئوری سازمان و سازماندهی
6 اخلاق و احکام کسب‌وکار
7 حاکمیت شرکتی
8 روشهای تصمیم گیری برای مدیران
9 اصول و مهارت‌های کار تیمی
10 ارتباطات و فنون مذاکره
11 قدرت و سیاست در سازمان‌ها
12 مدیریت بین‌فرهنگی
13 مباحث منتخب در رفتار سازمانی و منابع انسانی
14 رفتار مصرف‌کننده
15 یادگیری سازمانی
16 مدیریت تحول سازمانی

قوانین و فرایندها

  • تا انتهای ترم سوم فرصت اخذ پایان‌نامه وجود دارد.
  • درصورت عدم اخذ پایان‌نامه، لازم است 2 درس از سبد دروس تخصصی اخذ شود.
  1.  ثبت درخواست صدور مجوز ثبت نام (به همراه لیست دروسی که قصد اخذ آن را دارید) در سامانه آموزش edu.sharif.edu
  2. بررسی درخواست شما توسط استاد راهنما و ثبت پیشنهادات استاد راهنما
  3. ممکن است استاد راهنما درخواست ملاقات حضوری یا صحبت تلفنی داشته باشد.
  4. اجازه ثبت نام پس از صدور مجوز توسط استاد راهنما صادر می شود.
  • برای تغییر گرایش لازم است:
  • رتبه کنکور شما با رتبه پذیرفته شده در گرایش مقصد انطباق داشته باشد.
  • موافقت استاد راهنما و استاد راهنمای گرایش مقصد (در سال ورودی متقاضی) اخذ شود.