سالن‌های دانشکده
لطفا ابتدا مشخصات سالن‌ها را بررسی نموده و جهت رزرو سالن به انتهای صفحه مراجعه بفرمایید.

سالن آمفی‌تئاتر


امکانات

 • ویدئو پروژکتور
 • 1 عدد میکروفون بی‌سیم
 • 1 عدد میکروفون یقه‌ای
 • سیستم اتاق فرمان
 • سالن پذیرایی
 • 4 عدد پنل

ظرفیت

500 نفر

هزینه اجاره

نیم روز (2 تا 4 ساعت)

25 میلیون تومان
یک روز (4 تا 8 ساعت)

40 میلیون تومان

سالن همایش مادیران


امکانات

 • LED
 • اینترنت
 • میکروفون به ازای هر نفر
 • تاچ‌اسکرین
 • جلسه آنلاین
 • ضبط

ظرفیت

31 نفر

هزینه اجاره

نیم روز (2 تا 4 ساعت)

9 میلیون تومان
یک روز (4 تا 8 ساعت)

15 میلیون تومان

سالن آموزش هیبریدی (308)


امکانات

 • LED
 • اینترنت
 • 4 عدد میکروفون
 • تاچ‌اسکرین
 • جلسه آنلاین
 • ضبط

ظرفیت

36 نفر

هزینه اجاره

نیم روز (2 تا 4 ساعت)

9 میلیون تومان
یک روز (4 تا 8 ساعت)

15 میلیون تومان

سالن دکتر مشایخی


امکانات

 • ویدئو پروژکتور
 • میکروفون برای ارائه‌دهنده
 • سالن پذیرایی

ظرفیت

80 نفر

هزینه اجاره

نیم روز (2 تا 4 ساعت)

6 میلیون تومان
یک روز (4 تا 8 ساعت)

10 میلیون تومان

سالن سمینار طبقه اول


امکانات

 • ویدئو پروژکتور
 • رایانه
 • سالن پذیرایی

ظرفیت

25 نفر

هزینه اجاره

نیم روز (2 تا 4 ساعت)

2.5 میلیون تومان
یک روز (4 تا 8 ساعت)

4 میلیون تومان

سالن سمینار طبقه چهارم


امکانات

 • ویدئو پروژکتور
 • رایانه

ظرفیت

20 نفر

هزینه اجاره

نیم روز (2 تا 4 ساعت)

2.5 میلیون تومان
یک روز (4 تا 8 ساعت)

4 میلیون تومان

کلاس با ظرفیت بالا


امکانات

 • ویدئو پروژکتور
 • رایانه

ظرفیت

30 تا 45 نفر

هزینه اجاره

نیم روز (2 تا 4 ساعت)

2.5 میلیون تومان
یک روز (4 تا 8 ساعت)

4 میلیون تومان