مشخصات درس : 
نام درس :
 
مدیریت برند و ارتباطات بازاریابی

(Brand Management and Marketing Communications)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
مدیریت بازاریابی
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

هدف از این درس آشنایی دانشجویان با مراحل و فرآیندهای برندسازی و مدیریت برند در طول زمان می‌باشد. علاوه بر این، موضوعات و تکنیک‌های مربوط به ارتباطات بازاریابی و تبلیغات نیز در این درس پوشش داده خواهد شد.
 1. مروری بر مدل ارزش ویژه برند مشتری محور
 2. انتخاب المان‌های برند و تدوین سند هویت برند
 3. تدوین استراتژی جایگاه‌یابی
 4. ارزیابی سلامت برند و سنجش آگاهی از برند و تصویر برند
 5. ری‌برندینگ، جایگاه‌یابی جدید برای برند، و احیا مجدد برند
 6. معماری برند
 7. توسعه برند در دسته محصول‌های دیگر
 8. استراتژی ‌های ارتباطات بازاریابی یکپارچه
 9. انواع روش‌های تبلیغات و ارتباطات بازاریابی
 10. تدوین استراتژی پیام و انتخاب رسانه
 11. طراحی تبلیغات خلاقانه و ارزیابی اثر بخشی آن
 12. مباحث اخلاقی در ارتباطات بازاریابی
Keller, K. L., & Swaminathan, V. (2019). Strategic brand management: Building, measuring, and managing brand equity. London: Pearson
Kapferer, J. N. (2008). The new strategic brand management: Creating and sustaining brand equity long term. Kogan Page Publishers
Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity, the Free Press
Aaker, D. A. (1995). Building Strong Brands, the Free Press
Duncan, T., & Ouwersloot, H. (2008). Integrated marketing communications. McGraw-Hill
Belch, G. E., & Belch, M. A. (2021). Advertising and Promotion: An integrated marketing communications perspective. McGraw-Hill
Andrews, J. C., & Shimp, T. A. (2017). Advertising, promotion, and other aspects of integrated marketing communications. Cengage Learning
Briggs, R., & Stuart, G. (2006). What Sticks: Why most advertising fails and how to guarantee yours succeeds. Kaplan Publishing