مشخصات درس : 
نام درس :
 
مدیریت عملیات

(Operations Management)


کد درس :
44281

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

 • تسلط به چرایی و چگونگی ارتباط و سازگاری راهبردهای عملیاتی با راهبردهای سازمانی
 • اهمیت موضوع پایداری (sustainability) و اخلاق (ethics) در برنامه ریزی‌های عملیاتی
 • تمایز بین مدیریت ارائه خدمات با مدیریت عملیات در ساخت و تولید
 • نقش ویزه digitalization و فناوری‌های دیجیتال در مدیریت عملیات
 1. معرفی مدیریت عملیات در فعالیت های اقتصادی تولید و خدمات
 2. استراتژی های عملیات در تولید و خدمات
 3. مدیریت عملیات در چرخه عمر محصول
 4. مدیریت فرایندها،
 5. برنامه ریزی یکپارچه منابع در فعالیت های ساخت (ERP)
 6. مدیریت کیفیت
 7. مدیریت شبکه همکاران و تامین کنندگان
 8. مدیریت عرضه و تقاضا در تولید و خدمات
Jay Heizer, Barry Render, and Chuck Munson, Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, 13th Edition, Pearson Education, 2020