رویدادهای پژوهشی گروه اقتصاد

 با دنبال کردن این صفحه می توانید به آرشیو رویدادهای پژوهشی که توسط اساتید و دانشجویان و دانش آموختگان گروه اقتصاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در زمینه های مختلف اقتصادی رویدادهای مختلف پژوهشی برگزار می شود دسترسی داشته باشید و از آخرین اطلاعیه های سمینارهای پژوهشی گروه اقتصاد مطلع شوید.
Responsive Image