مشخصات درس : 
نام درس :
 
مدیریت داده‌محور کسب‌وکار

(Business Analytics)

​​​​​​​
کد درس :
44131

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد
​​​​​​​
پیشنیاز :
-
همنیاز :

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

 • آشنایی با روش‌های تحلیل داده با هدف استخراج بینش مدیریتی و بهبود تصمیم‌گیری مدیران
 • ​​​​​​​آشنایی با نحوه تحلیل داده با استفاده از نرم افزارهای تخصصی مانند R یا پایتون
​​​​​​​
 1. مقدمه ای بر مدیریت داده‌محور کسب‌وکار

 2. استنباط آماری

 3. یادگیری ماشین

 4. تفسیر پذیری

 5. رگرسیون

 6. Logistic Regression

 7. درخت و جنگل تصادفی

 8. خوشه‌بندی

 9. مدل‌سازی در اکسل

 10. بهینه‌سازی

 11. شبیه‌سازی

 12. Visualization

F. Ramsey & D. Schafer, “The Statistical Sleuth, A Course in Methods of Data Analysis”, 2013, Brooks
D. Bertsimas, A. O’Hair & W. R. PulleyBlank, “The Analytics Edge”, 2016, Dynamic Ideas LLCW. L. Wynston, “Marketing Analytics, Data Driven Techniques with Microsoft Excel”, 2014, Wiley
S. C. Abright & W. L. Winston, “Business Analytics: Data Analysis & Decision Making”, 2014, Cengage Learning
Stephen Few, “Information Dashboard Design”, 2006, O’Reilly Media
​​​​​​​