اعضای هیات علمی گروه اقتصاد

علی ابراهیم نژاد

علی ابراهیم‌نژاد

استادیار

دکتری مالی، دانشگاه بوستون کالج (1395)

قیمت گذاری تجربی دارایی ها

بازارهای مالی

ساختار مالکیت

حکمرانی شرکتی

دانلود

مهدی انصاری

استادیار

دکتری اقتصاد، دانشگاه مینه‌سوتا (۱۴۰۲)

 mahdi.ansari@sharif.edu

اتاق ۱۱۶

اقتصاد کلان

اقتصاد بازار کار

دینامیک بنگاه

اقتصاد دیجیتال

سیاست‌گذاری عمومی

دانلود

ناصر امن‌زاده

استادیار

دکتری اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف (1399)

اقتصاد محیط‌زیست

اقتصاد توسعه

اقتصاد بازار کار

مهاجرت

دانلود
محمدحسین رحمتی

محمدحسین رحمتی

دانشیار

دکتری اقتصاد، دانشگاه تگزاس در آستین (1391)

اقتصاد کلان

سازمان های صنعتی

پول و بانک

دانلود
شیوا زمانی

شیوا زمانی

دانشیار

دکتری علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شریف (1377)

معادلات دیفرانسیل تصادفی

ریاضیات مالی

مالی

دانلود
سید فرشاد فاطمی اردستانی

سید فرشاد فاطمی اردستانی

استادیار

دکتری اقتصاد، دانشگاه کالج لندن (1388)

اقتصاد خرد

نظریه بازی

سازمان های صنعتی

دانلود
امینه محمودزاده

امینه محمودزاده

استادیار

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف (1396)

اقتصاد کلان

سیاستهای پولی و مالی

تامین مالی کلان

تامین مالی شرکتی

اقتصاد ایران

دانلود
سید علی مدنی‌زاده

سید علی مدنی‌زاده

دانشیار

دکتری اقتصاد، دانشگاه شیکاگو (1392)

اقتصاد کلان

تجارت بین‌الملل

سیاست‌های پولی و بانکی

سازمان‌های صنعتی

دانلود
محمد وصال

محمد وصال

دانشیار

دکتری اقتصاد، مدرسه اقتصادی لندن (1393)

مالیات ها

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد توسعه

دانلود
غلامرضا کشاورز حداد

غلامرضا کشاورز حداد

دانشیار

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تهران (1379)

اقتصاد خرد

اقتصاد سنجی

اقتصاد سنجی مالی

دانلود

اساتید بازنشسته

مسعود نیلی

دانشیار

دکتری اقتصاد، دانشگاه منچستر انگلستان (1375)

تئوری اقتصاد کلان

اقتصاد کلان بین الملل

اقتصاد سیاسی

اقتصاد ایران

دانلود

اساتید معین

دکتر کوثر یوسفی

کوثر یوسفی

استاد معین

دکتری اقتصاد، دانشگاه تگزاس در آستین (1391)

دانلود

محمدرضا حسام‌زاده

استاد معین

دکتری عالی (Docent) بازارهای انرژی، دانشگاه کِی‌تی‌اچ (KTH) (1392)

بازارهای انرژی

ریاضیات کاربردی

دانلود