مشخصات درس : 
نام درس :
 
تدارکات و قراردادها

(Procurement & Contracts)


کد درس :
44151

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
-
همنیاز :
-

اهداف

سرفصل‌ها

مراجع

 • برداشت جامع و یکپارچه نسبت به جنبه‌های مختلف تامین و خرید نیازمندی‌های پروژه­‌ها
 • نگاه نظام‌مند و متدولوژی‌محور به چگونگی مدیریت زنجیره تامین در چارچوب پروژه
 • برداشت منسجم نسبت به تنظیم‌گری و هدایت امور در طول عمر فرایندهای خرید و تامین پروژه‌ها

 

 1. تعريف و تعيين نيازها و الزامات خريد و تداركات در پروژه
 2. انتخاب تأمين­‌كنندگان و تاييد تأمين‌­كنندگان
 3. فرايند انجام مناقصه رقابتی و انتخاب برنده
 4. انتخاب نوع قرارداد خريد و مديريت قرارداد
 5. مذاكرات و موافقات لازم در جزئيات قرارداد
 6. مديريت روابط با تأمين­‌كنندگان
 7. مديريت قرارداد و مديريت تغييرات در قرارداد
 8. تسريع، اندازه‌­گيری پيشرفت، و پرداخت­‌ها در قرارداد
 9. لجستيك تداركات، انبارداری و نگهداری، تحويل
 10. اختتام قرارداد و يا لغو قرارداد
Hofmann, E., Füger, E. and Beck, P. (2013). The Supply Chain Differentiation Guide: A Roadmap to Operational Excellence. Berlin, Heidelberg : Springer
Lindstrom, D. (2014). Procurement Project Management Success: Achieving a Higher Level of Effectiveness. Planatation, Florida, J. Ross Publishing
Cruz, C. and Marques, R.C. (2013). Infrastructure Public-private Partnerships Decision, Management and Development. Berlin, New York : Springer