دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی 
Responsive Image

درباره دوره

 فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسی ارشد علوم اقتصادی قادر خواهند بود تا با بهره‌گيری كارآمد از دانش اقتصادی و با شناخت شرايط، محدوديت‌ها و مشكلات ساختاری اقتصاد ايران،‌ در يك نگرش سيستماتيك به پديده‌ها به تجزيه و تحليل معضلات سيستم‌های بزرگ و پيچيده اقتصادی بپردازند. از طرف ديگر اين دوره توانمندیهای لازم برای انجام تحقيقات و مطالعات راهگشا در راستای حل مسائل اقتصادی كشور در حوزه فعاليت‌های سازمانهای صنعتی،‌ دستگاه‌های اجرائی و مراكز برنامه‌ريزی و سياستگذاری را فراهم میکند.

هدف دوره

فارغ‌التحصيلان اين دوره با تسلط بر دانش اقتصاد مدرن قادر خواهند بود:‌
 1. به عنوان مدير و كارشناس ارشد، در تنظيم سياستهای اقتصادی مشاركت نموده و براي مشكلات اقتصادی كشور در سطوح مختلف تصميم‌گيری، ارائه طريق نمايند.

 2. به عنوان محقق به پژوهش و كسب اطلاعات مورد نياز پرداخته و با تجزيه و تحليل آن نقش مؤثری در تصميم‌گيری سياستگذاران داشته باشند.

 3. به سازمان‌های اقتصادي و اجتماعي و مراكز تصميم‌گيري اقتصادي خدمات مشاوره‌اي و مطالعاتی ارائه كنند.

 4. به عنوان مدرس برای تدريس اين رشته در مؤسسات آموزشي خدمت نمايند.

 5. به عنوان كانديدای دوره دكتری صلاحيت پيدا نموده بتوانند براي كسب تخصص بيشتر احاطه كامل علمي در رشته‌ای از رشته‌های علوم اقتصادی ادامه تحصيل دهند.

Responsive Image

برنامه دوره

طول دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی برابر با 2.5 سال (5 نیمسال تحصیلی) و تعداد کل واحدها 37 واحد (شامل 3 واحد جبرانی) است. دروس اصلی و پایه 16 واحد و دروس اختیاری هر گرایش 15 واحد است. 6 واحد درسی هم به پایان‌نامه اختصاص دارد. درصورت انتخاب دوره بدون پایان‌نامه، دانشجو به عنوان جایگزین دو درس اختیاری اخذ می‌کند. رشته علوم اقتصادی دارای 2 گرایش اقتصاد نظری و اقتصاد انرژی است.

 • اخذ سه درس اصلی
 • اخذ سه درس از میان دروس اصلی و اختیاری گرایش و زمینه انتخابی دانشجو
 • اخذ دروس اختیاری باقیمانده و تعریف پایان نامه

 • دفاع از پروپوزال

 • دفاع از پایان‌نامه

اقتصاد ریاضی
اقتصاد خرد 1
اقتصاد سنجی 1
اقتصاد کلان 1

پس از گذراندن دروس جبرانی و دروس اصلی، دانشجويان گرایش نظری نسبت به انتخاب زمینه تخصصی خود اقدام می‌کنند. در انتهای ترم ۱ دانشجویان باید یکی از دو زمینه تخصصی نظری یا مالی را انتخاب نمایند. زمینه تحصیلی برای هماهنگی بیشتر بین دروس اخذ شده توسط دانشجو طراحی شده است و در مدرک تحصیلی دانشجو انعکاسی ندارد. بر این اساس، دروس تخصصی به تعداد ۳ درس و به اندازه ۹ واحد مطابق جدول ۳ اخذ می‌گردد.
اخذ یکی از دروس اقتصادسنجی ۲، اقتصادسنجی مالی و اقتصادسنجی کاربردی به عنوان درس تخصصی زمینه نظری ضروری است. برای زمینه مالی یکی از دروس اقتصادسنجی ۲ یا اقتصادسنجی مالی باید اخذ گردد. اخذ هر دو درس اقتصادسنجی مالی و اقتصادسنجی ۲ امکان‌پذیر نیست.

دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد نظری و اقتصاد انرژی در صورتی که رشته کارشناسی آنها اقتصاد نباشد، باید درس مبانی اقتصاد (3واحد) را به عنوان جبرانی اخذ کنند. در صورت اخذ درس مبانی اقتصاد یا دروس جایگزین قابل قبول در دوره کارشناسی این شرط لازم الاجرا نیست.

دروس تخصصی زمینه نظری (گرایش نظری)

اقتصاد کلان 2
اقتصاد خرد 2

و یکی از سه درس زیر:
اقتصاد سنجی کاربردی
اقتصاد سنجی 2
اقتصاد سنجی مالی
اقتصاد مالی 1
اقتصاد ایران
نظریه بازی
سازمان‌های صنعتی
طراحی بازار
مهندسی مالی
تجارت بین‌الملل
اقتصاد اسلامی
بانکداری اسلامی
اقتصاد توسعه
اقتصاد مالی 2
اقتصاد بازار کار
اقتصاد بخش عمومی
نظریه قرارداد
اقتصاد بانکداری
اقتصاد سیاسی
روش تحقیق

دروس تخصصی زمینه مالی (گرایش نظری)

اقتصاد مالی 1
اقتصاد مالی 2

و یکی از دو درس:
اقتصاد سنجی 2
اقتصاد سنجی مالی
اقتصاد خرد 2
مدیریت مالی پیشرفته
بانکداری اسلامی
سرمایه‌گذاری زمین و مسکن
سرمایه‌گذاری خطرپذیر
اقتصاد بانکداری
مهندسی مالی
مالی شرکتی کاربردی
معادلات الگوریتمی
اقتصاد کلان 2
ارزیابی و مدیریت ریسک
مباحث منتخب در مالی
اقتصاد سنجی کاربردی
بازارها، نهادها و تنظیم‌گری مالی
افته‌هایی در مالی شرکت‌ها
خرد ساختار بازار
روش تحقیق

دروس تخصصی گرایش انرژی

اقتصاد خرد 1
اقتصاد ریاضی
اقتصاد کلان 1
اقتصاد سنجی 1
اقتصاد انرژی
مهندسی انرژی
اقتصاد ایران
اقتصاد بخش عمومی
تحلیل سیستم‌های انرژی
اقتصاد خرد 2
امنیت انرژی
سیاست‌گذاری انرژی
تجارت بین‌الملل
اقتصاد کلان 2
روش تحقیق
اقتصاد توسعه
اقتصاد سنجی کاربردی
اقتصاد سنجی 2
اقتصاد مالی 1
اقتصاد مالی 2
اقتصاد منابع طبیعی
تامین مالی انرژی
سازمان‌های صنعتی
اقتصاد کلان کشورهای نفتی
اقتصاد محیط زیست

پایان نامه

 • در ابتدای نیمسال سوم دانشجو باید تصمیم خود را در مورد انتخاب دوره پژوهش محور (با پایان‌نامه) یا آموزش محور (بدون پایان‌نامه) به آموزش دانشکده اعلام کند.

 • در پایان نیمسال سوم و قبل از شروع نیمسال چهارم دانشجوی با پایان نامه موضوع و استاد راهنمای خود را در سامانه ثبت می‌نماید.

 • در نیمسال چهارم درس پایان نامه اخذ می‌شود.

 • انتظار می‌رود دروس اصلی و اختیاری در 4 ترم اول اخذ شود و دانشجو در نیمسال پنجم تحصیل فقط بر پیشبرد پایان‌نامه خود متمرکز شود.

 • در ابتدای نیمسال پنجم دفاع از پروپوزال و تا پایان نیمسال پنجم دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد انجام می‌شود.

فرایند ثبت نام و انتخاب واحد از نیمسال دوم

 • ثبت و ارسال درخواست صدور مجوز ثبت نام (به همراه لیست دروسی که قصد اخذ آن را دارید) در سامانه آموزش  (edu.sharif.edu)

 • بررسی درخواست شما توسط استاد راهنما و ثبت پیشنهادات استاد راهنما

 • مشاوره با استاد راهنما (در صورت نیاز)

 • دریافت اجازه ثبت نام پس از صدور مجوز توسط استاد راهنما