مشخصات درس : 
نام درس :
 
اقتصاد توسعه
( Development Economics )
نوع درس:
درس پروژه دار

کد درس :
44423

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :
اقتصاد خرد 1 
اقتصاد کلان 1
اقتصاد سنجی 1

همنیاز :

-
توسعه اقتصادی فرآیند بهبود تدریجی شرایط زندگی مادی افراد است. در سطح کلان اقتصاد توسعه تلاش می‌کند دلایل سطح بهره‌مندی بالای برخی از کشورها را کشف کند. در سطح خرد اقتصاد توسعه کارکرد بازارهای مختلف را در کشورهای در حال توسعه با هدف یافتن راه‌هایی برای کاهش فقر بررسی می‌کند. تقریباً همه مباحث اقتصاد نظایری در اقتصاد توسعه دارند که در فهرست عناوین مطرح در این درس خود را نشان می‌دهند.
شرایط کشورهای در حال توسعه چالش‌های جدی برای مدلهای متداول اقتصاد ایجاد می‌کند. بنابراین با آنکه مدل‌های پایه‌ای اقتصاد نقطه شروع مناسبی برای تحلیل‌های توسعه هستند اما شرایط کشورهای در حال توسعه نیاز به تدقیق و بررسی فروض این مدل‌ها و پیامدهای نقض این فروض را روشن می‌کند. برای مثال، اینکه چرا فقرا به اعتبارات بانکی دسترسی ندارند و باید از وام‌دهندگان غیررسمی با نرخ بالا تامین اعتبار کنند نیازمند تدقیق در فروض مدل‌های بازار اعتبار است. در این مثال نقش پررنگ‌تر عدم‌تقارن‌های اطلاعاتی و مشکلات اعمال قراردادهای رسمی احتمالاً دلیل چنین مشاهده‌ای است.
اهداف این درس عبارتند از:
 • طرح و آشنا کردن دانشجویان با مباحث اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی؛
 • تقویت توان دانشجویان برای کاربست مدل‌های اقتصادی در مطالعه مسایل توسعه؛
 • طرح و بحث انتقادی ادبیات تجربی مربوط با نگاهی به سیاست‌های اصلاحی.

اهداف

تصویری از شواهد آماری توسعه
تجمیع نهاده‌ّهای تولید
رشد درون‌زا و مدل‌های تله فقر
نابرابری و رشد
نقش نهادها در توسعه
آموزش
بهداشت و تغذیه
زمین و کشاورزی
بازار اعتبار
زیرساخت‌ّها و توسعه
توسعه و محیط زیست
مالیات و توسعه
فساد
کمک‌های بین‌المللی

سرفصل‌ها

 • Ray, D., Development Economics. (Princeton NJ: Princeton University Press, 1998).
 • Roland, G., Development Economics. (Pearson Education Inc., 2014).
 • Roland, G., Development Economics. (Pearson Education Inc., 2014).
 • Caselli, F. and J Feyrer “The Marginal Product of Capital”, Quarterly Journal of Economics 122(2) 2007, pp. 535-568.
 • Aghion, P., Akcigit, U., and P. Howitt, ‘What do we learn from Schumpeterian Growth Theory?’, Chapter 1 in Aghion, P. and S. N. Durlauf, Handbook of Economic Growth, Elsevier. Volume 2, 2014, pp. 515-63.
 • Murphy, K., Shleifer, A. and R. Vishny, ‘Industrialisation and the Big Push’, Journal of Political Economy 97(5) 1989, pp.1003-26.
 • Banerjee, A. V. and E. Duflo, ‘Inequality and growth: what can the data say?’, Journal of Economic Growth 8(3) 2003, pp.267-99.
 • Acemoglu, D., and S. Johnson, ‘Unbundling institutions’, Journal of Political Economy 113(5) 2005, pp.949-95.
 • Besley, T., ‘Property rights and investment incentives: theory and evidence from Ghana’, Journal of Political Economy, 103(5) 1995, pp.903-37.
 • Field, E., ‘Entitled to Work: Urban Property Rights and Labor Supply in Peru’, Quarterly Journal of Economics 122(4) 2007, pp.1561-602.
 • Das, Jishnu; Dercon, Stefan; Habyarimana, James; Krishnan, Pramila; Muralidharan, Karthik and Sundararaman, Venkatesh (2013) School Inputs, Household Substitution, and Test Scores American Economic Journal: Applied Economics, 5(2): 29-57
 • Schultz, T.P., ‘School Subsidies for the Poor: Evaluating the Mexican Progresa Poverty Program’, Journal of Development Economics 74(1) 2004, pp.199-250.
 • Duflo, E., ‘Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment’, American Economic Review 91(4) 2001, pp.795-813.
 • Bjorkman, M. and J. Svensson, ‘Power to the People: Evidence of a Randomized Field Experiment on Community-Based Monitoring in Uganda’, Quarterly Journal of Economics 24(2) 2009, pp.735-769.
 • Cohen, J., and P. Dupas, ‘Free Distribution or Cost-Sharing? Evidence from a Randomized Malaria Prevention Experiment’, Quarterly Journal of Economics 125(1) 2010, pp.1-45.
 • Banerjee, A., Gertler, P. and M. Ghatak, ‘Empowerment and efficiency: Tenancy Reform in West Bengal’, Journal of Political Economy 110(2) 2002, pp.239-80.
 • Lin, J. Y., ‘Rural reforms and agricultural growth in China’, American Economic Review 82(1) 1992, pp.34-51.
 • Burgess, R. and R. Pande, ‘Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment’, American Economic Review 95 (3) 2005, pp.780-95.
 • Banerjee, Abhijit, et al. "The miracle of microfinance? Evidence from a randomized evaluation." American Economic Journal: Applied Economics 7.1 (2015): 22-53.
 • Dinkelman, T., ’The Effects of Rural Electrification on Employment: New Evidence from South Africa", American Economic Review 101(7) 2011, pp.3078-108.
 • Duflo, E. and R. Pande, ‘Dams’, Quarterly Journal of Economics 122(2) 2007, pp.601-46.
 • Donaldson, D., ‘Railroads of Raj: Estimating the Impact of Transportation Infrastructure’, American Economic Review (forthcoming).
 • Jensen, R., ‘The Digital Provide: Information (Technology), Market Performance, and Welfare in the South Indian Fisheries Sector’, Quarterly Journal of Economics 122(3) 2007, pp.879-924.
 • Jayachandran, S., ‘Air Quality and Early-Life Mortality: Evidence from Indonesia's Wildfires’, Journal of Human Resources, 44 (4) 2009, pp.916-954.
 • Duflo, E., Greenstone, M., Pande, R. and N. Ryan, ‘Truth-telling by Third-party Auditors and the Response of Polluting Firms: Experimental Evidence from India’, Quarterly Journal of Economics 128(4) 2013, pp.1499-1545.
 • Burgess, R., Hansen, M., Olken, B., Potapov P. and S. Sieber, ‘The Political Economy of Deforestation in the Tropics’, Quarterly Journal of Economics 127(4) 2012, pp.1707-54.
 • Besley, T. and T. Persson, Chapter 2 - Taxation and Development, in: A. J. Auerbach, R. Chetty, M. Feldstein and E. Saez, Editor(s), Handbook of Public Economics, Volume 5, Elsevier, 2013, pp.51-110.
 • De Mel, S., McKenzie, D. and C. Woodruff, ‘The Demand for, and Consequences of, Formalization among Informal Firms in Sri Lanka’, American Economic Journal: Applied Economics 5(2) 2013, pp.122-150.
 • Khan, Adnan Q., Asim I. Khwaja, and Benjamin A. Olken. "Tax farming redux: Experimental evidence on performance pay for tax collectors." The Quarterly Journal of Economics 131.1 (2015): 219-271
 • Bandiera, Oriana, Andrea Prat, and Tommaso Valletti. "Active and passive waste in government spending: evidence from a policy experiment." American Economic Review 99.4 (2009): 1278-1308
 • Ferraz, Claudio, and Frederico Finan. "Electoral accountability and corruption: Evidence from the audits of local governments." American Economic Review 101.4 (2011): 1274-1311.
 • Banerjee, Abhijit, et al. "E-governance, Accountability, and Leakage in Public Programs: Experimental Evidence from a Financial Management Reform in India." (2017).
 • Kuziemko, I. and E. Werker, ‘How Much Is a Seat on the Security Council Worth? Foreign Aid and Bribery at the United Nations’, Journal of Political Economy 114(5) 2006, pp.905-30.
 • Olken, Benjamin A., Junko Onishi, and Susan Wong. ‘Should Aid Reward Performance? Evidence from a Field Experiment on Health and Education in Indonesia’, American Economic Journal: Applied Economics 6.4 (2014): 1-34.

مراجع اصلی

 • بنرجی و دوفلو، ترجمه جعفر خیرخواهان و مهدی فیضی، اقتصاد فقیر (بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی)، ۱۳۹۶.
 • Banerjee, A. V. and E. Duflo, ‘The experimental approach to development economics’, Annual Review of Economics 1(1) 2009, pp.151-78.
 • Deaton, A., ‘Instruments, Randomization, and Learning about Development’, Journal of Economic Literature 48(2) 2010, pp. 424-455.
 • Besley, T. and R. Burgess, ‘Halving Global Poverty’, Journal of Economic Perspectives 17(3) 2003, pp.3-22.
 • Sen, A., ‘The concept of development’, Chapter 1 in Hollis, C. and T. N. Srinivasan, Handbook of Development Economics., Elsevier. Volume 1, 1988, pp.9-26.
 • Banerjee, A. V. and E. Duflo, ‘Growth through the lens of economic development’, Chapter 7 in P. Aghion and S. N. Durlauf, Handbook of Economic Growth, Elsevier, 2005, Volume 1, Part A, pp.473-552.
 • Young, A (1995) “The Tyranny of Numbers: Confronting the Reality of the East Asian Growth Experience”, Quarterly Journal of Economics 110: 641-680.
 • Aghion, P. and P. Howitt, ‘Appropriate Growth Policy: A unifying Framework’, Journal of European Economic Association 4(2-3) 2006, pp.269-314.
 • Ghatak, Maitreesh and Nien-Huei Jiang, ‘A Simple Model of Inequality, Occupational Choice and Development’, Journal of Development Economics, 69(1) 2002.
 • Nunn, N. and L. Wantchekon, ‘The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa’, American Economic Review 101(7) 2011, pp.3221-52.
 • Banerjee, A. and E. Duflo, ‘Addressing Absence’, Journal of Economic Perspectives 20(1) 2006, pp.117-32.

مراجع کمکی

توسعه اقتصادی فرآیند بهبود تدریجی شرایط زندگی مادی افراد است. در سطح کلان اقتصاد توسعه تلاش می‌کند دلایل سطح بهره‌مندی بالای برخی از کشورها را کشف کند. در سطح خرد اقتصاد توسعه کارکرد بازارهای مختلف را در کشورهای در حال توسعه با هدف یافتن راه‌هایی برای کاهش فقر بررسی می‌کند. تقریباً همه مباحث اقتصاد نظایری در اقتصاد توسعه دارند که در فهرست عناوین مطرح در این درس خود را نشان می‌دهند.
شرایط کشورهای در حال توسعه چالش‌های جدی برای مدلهای متداول اقتصاد ایجاد می‌کند. بنابراین با آنکه مدل‌های پایه‌ای اقتصاد نقطه شروع مناسبی برای تحلیل‌های توسعه هستند اما شرایط کشورهای در حال توسعه نیاز به تدقیق و بررسی فروض این مدل‌ها و پیامدهای نقض این فروض را روشن می‌کند. برای مثال، اینکه چرا فقرا به اعتبارات بانکی دسترسی ندارند و باید از وام‌دهندگان غیررسمی با نرخ بالا تامین اعتبار کنند نیازمند تدقیق در فروض مدل‌های بازار اعتبار است. در این مثال نقش پررنگ‌تر عدم‌تقارن‌های اطلاعاتی و مشکلات اعمال قراردادهای رسمی احتمالاً دلیل چنین مشاهده‌ای است.
اهداف این درس عبارتند از:
 • طرح و آشنا کردن دانشجویان با مباحث اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی؛
 • تقویت توان دانشجویان برای کاربست مدل‌های اقتصادی در مطالعه مسایل توسعه؛
 • طرح و بحث انتقادی ادبیات تجربی مربوط با نگاهی به سیاست‌های اصلاحی.
 • تصویری از شواهد آماری توسعه
 • تجمیع نهاده‌ّهای تولید
 • رشد درون‌زا و مدل‌های تله فقر
 • نابرابری و رشد
 • نقش نهادها در توسعه
 • آموزش
 • بهداشت و تغذیه
 • زمین و کشاورزی
 • بازار اعتبار
 • زیرساخت‌ّها و توسعه
 • توسعه و محیط زیست
 • مالیات و توسعه
 • فساد
 • کمک‌های بین‌المللی
 • Ray, D., Development Economics. (Princeton NJ: Princeton University Press, 1998).
 • Roland, G., Development Economics. (Pearson Education Inc., 2014).
 • Roland, G., Development Economics. (Pearson Education Inc., 2014).
 • Caselli, F. and J Feyrer “The Marginal Product of Capital”, Quarterly Journal of Economics 122(2) 2007, pp. 535-568.
 • Aghion, P., Akcigit, U., and P. Howitt, ‘What do we learn from Schumpeterian Growth Theory?’, Chapter 1 in Aghion, P. and S. N. Durlauf, Handbook of Economic Growth, Elsevier. Volume 2, 2014, pp. 515-63.
 • Murphy, K., Shleifer, A. and R. Vishny, ‘Industrialisation and the Big Push’, Journal of Political Economy 97(5) 1989, pp.1003-26.
 • Banerjee, A. V. and E. Duflo, ‘Inequality and growth: what can the data say?’, Journal of Economic Growth 8(3) 2003, pp.267-99.
 • Acemoglu, D., and S. Johnson, ‘Unbundling institutions’, Journal of Political Economy 113(5) 2005, pp.949-95.
 • Besley, T., ‘Property rights and investment incentives: theory and evidence from Ghana’, Journal of Political Economy, 103(5) 1995, pp.903-37.
 • Field, E., ‘Entitled to Work: Urban Property Rights and Labor Supply in Peru’, Quarterly Journal of Economics 122(4) 2007, pp.1561-602.
 • Das, Jishnu; Dercon, Stefan; Habyarimana, James; Krishnan, Pramila; Muralidharan, Karthik and Sundararaman, Venkatesh (2013) School Inputs, Household Substitution, and Test Scores American Economic Journal: Applied Economics, 5(2): 29-57
 • Schultz, T.P., ‘School Subsidies for the Poor: Evaluating the Mexican Progresa Poverty Program’, Journal of Development Economics 74(1) 2004, pp.199-250.
 • Duflo, E., ‘Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment’, American Economic Review 91(4) 2001, pp.795-813.
 • Bjorkman, M. and J. Svensson, ‘Power to the People: Evidence of a Randomized Field Experiment on Community-Based Monitoring in Uganda’, Quarterly Journal of Economics 24(2) 2009, pp.735-769.
 • Cohen, J., and P. Dupas, ‘Free Distribution or Cost-Sharing? Evidence from a Randomized Malaria Prevention Experiment’, Quarterly Journal of Economics 125(1) 2010, pp.1-45.
 • Banerjee, A., Gertler, P. and M. Ghatak, ‘Empowerment and efficiency: Tenancy Reform in West Bengal’, Journal of Political Economy 110(2) 2002, pp.239-80.
 • Lin, J. Y., ‘Rural reforms and agricultural growth in China’, American Economic Review 82(1) 1992, pp.34-51.
 • Burgess, R. and R. Pande, ‘Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment’, American Economic Review 95 (3) 2005, pp.780-95.
 • Banerjee, Abhijit, et al. "The miracle of microfinance? Evidence from a randomized evaluation." American Economic Journal: Applied Economics 7.1 (2015): 22-53.
 • Dinkelman, T., ’The Effects of Rural Electrification on Employment: New Evidence from South Africa", American Economic Review 101(7) 2011, pp.3078-108.
 • Duflo, E. and R. Pande, ‘Dams’, Quarterly Journal of Economics 122(2) 2007, pp.601-46.
 • Donaldson, D., ‘Railroads of Raj: Estimating the Impact of Transportation Infrastructure’, American Economic Review (forthcoming).
 • Jensen, R., ‘The Digital Provide: Information (Technology), Market Performance, and Welfare in the South Indian Fisheries Sector’, Quarterly Journal of Economics 122(3) 2007, pp.879-924.
 • Jayachandran, S., ‘Air Quality and Early-Life Mortality: Evidence from Indonesia's Wildfires’, Journal of Human Resources, 44 (4) 2009, pp.916-954.
 • Duflo, E., Greenstone, M., Pande, R. and N. Ryan, ‘Truth-telling by Third-party Auditors and the Response of Polluting Firms: Experimental Evidence from India’, Quarterly Journal of Economics 128(4) 2013, pp.1499-1545.
 • Burgess, R., Hansen, M., Olken, B., Potapov P. and S. Sieber, ‘The Political Economy of Deforestation in the Tropics’, Quarterly Journal of Economics 127(4) 2012, pp.1707-54.
 • Besley, T. and T. Persson, Chapter 2 - Taxation and Development, in: A. J. Auerbach, R. Chetty, M. Feldstein and E. Saez, Editor(s), Handbook of Public Economics, Volume 5, Elsevier, 2013, pp.51-110.
 • De Mel, S., McKenzie, D. and C. Woodruff, ‘The Demand for, and Consequences of, Formalization among Informal Firms in Sri Lanka’, American Economic Journal: Applied Economics 5(2) 2013, pp.122-150.
 • Khan, Adnan Q., Asim I. Khwaja, and Benjamin A. Olken. "Tax farming redux: Experimental evidence on performance pay for tax collectors." The Quarterly Journal of Economics 131.1 (2015): 219-271
 • Bandiera, Oriana, Andrea Prat, and Tommaso Valletti. "Active and passive waste in government spending: evidence from a policy experiment." American Economic Review 99.4 (2009): 1278-1308
 • Ferraz, Claudio, and Frederico Finan. "Electoral accountability and corruption: Evidence from the audits of local governments." American Economic Review 101.4 (2011): 1274-1311.
 • Banerjee, Abhijit, et al. "E-governance, Accountability, and Leakage in Public Programs: Experimental Evidence from a Financial Management Reform in India." (2017).
 • Kuziemko, I. and E. Werker, ‘How Much Is a Seat on the Security Council Worth? Foreign Aid and Bribery at the United Nations’, Journal of Political Economy 114(5) 2006, pp.905-30.
 • Olken, Benjamin A., Junko Onishi, and Susan Wong. ‘Should Aid Reward Performance? Evidence from a Field Experiment on Health and Education in Indonesia’, American Economic Journal: Applied Economics 6.4 (2014): 1-34.
 • بنرجی و دوفلو، ترجمه جعفر خیرخواهان و مهدی فیضی، اقتصاد فقیر (بازاندیشی بنیادین در شیوه مبارزه با فقر جهانی)، ۱۳۹۶.
 • Banerjee, A. V. and E. Duflo, ‘The experimental approach to development economics’, Annual Review of Economics 1(1) 2009, pp.151-78.
 • Deaton, A., ‘Instruments, Randomization, and Learning about Development’, Journal of Economic Literature 48(2) 2010, pp. 424-455.
 • Besley, T. and R. Burgess, ‘Halving Global Poverty’, Journal of Economic Perspectives 17(3) 2003, pp.3-22.
 • Sen, A., ‘The concept of development’, Chapter 1 in Hollis, C. and T. N. Srinivasan, Handbook of Development Economics., Elsevier. Volume 1, 1988, pp.9-26.
 • Banerjee, A. V. and E. Duflo, ‘Growth through the lens of economic development’, Chapter 7 in P. Aghion and S. N. Durlauf, Handbook of Economic Growth, Elsevier, 2005, Volume 1, Part A, pp.473-552.
 • Young, A (1995) “The Tyranny of Numbers: Confronting the Reality of the East Asian Growth Experience”, Quarterly Journal of Economics 110: 641-680.
 • Aghion, P. and P. Howitt, ‘Appropriate Growth Policy: A unifying Framework’, Journal of European Economic Association 4(2-3) 2006, pp.269-314.
 • Ghatak, Maitreesh and Nien-Huei Jiang, ‘A Simple Model of Inequality, Occupational Choice and Development’, Journal of Development Economics, 69(1) 2002.
 • Nunn, N. and L. Wantchekon, ‘The Slave Trade and the Origins of Mistrust in Africa’, American Economic Review 101(7) 2011, pp.3221-52.
 • Banerjee, A. and E. Duflo, ‘Addressing Absence’, Journal of Economic Perspectives 20(1) 2006, pp.117-32.