مشخصات درس : 
نام درس :
 
 
بازارها، نهادها و تنظیم‌گری مالی

(Financial Institutions, Financial Market and Financial Regulation)


کد درس :

-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز:

اقتصاد کلان 1 یا اقتصاد مالی 1
همنیاز :
-
در این درس مباحث اصلی در انتخاب عمومی و اقتصاد سیاسی و سرفصل‌های اصلی مرتبط با اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت بررسی می‌شود. در ابتدای درس دانشجویان با مفاهیم پایه اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی آشنا شده و پس از آن، موضوع تصمیم‌گیری جمعی و ضرورت‌های برگزاری انتخابات و شکل‌گیری دموکراسی را فرا می‌گیرند. در ادامه، مدل‌ها نظری مختلف رای‌گیری، رفتار نامزدهای انتخابات و نحوه‌ی تصمیم‌گیری رای‌دهندگان معرفی می‌شوند. سپس، با اثر نظام‌های سیاسی متفاوت بر عملکرد اقتصاد، نقش گروه‌های ذینفع و لابی‌گری و در نهایت نقش بروکراسی آشنا می‌شوند. در انتهای درس، برخی از مقالات کلیدی در حوزه اقتصادی سیاسی نفت و اقتصاد سیاسی تحریم را آموزش داده خواهد شد.

اهداف

 • مفاهیم پایه در اقتصاد سیاسی و نظریة انتخاب عمومی
 • ریشه‌های حکومت: دلایل انتخاب جمعی
 • انتخاب شیوة رای‌گیری
 • مدل رای‌دهی قطعی
 • مدل رای دهی تصادفی
 • یک مدل ساده بازتوزیع
 • سیاست‌های مربوط به عموم مردم در مقابل گروه‌های ذینفع
 • قوانین انتخابات
 • نظام‌های سیاسی و عملکرد اقتصادی
 • دیکتاتوری
 • گروه‌های ذینفع، کمپین و لابی‌گری
 • بروکراسی
 • اقتصاد سیاسی کشورهای صادرکننده نفت
 • اقتصادی سیاسی تحریم

سرفصل‌ها

 • Mueller, D. (2003), Public Choice III, Cambridge NewYork: Cambridge University Press (M).
 • Persson, T., and G. Tabellini (2000), Political Economics: Explaining Economic Policy, Cambridge
  MA: MIT Press (PT).

مراجع

 • درک منطق اقتصادی قراردادهای مالی
 • درک منطق اقتصادی تنظیم‌گری مالی
 • معرفی و مقایسه وضعیت بازارهای مالی ایران
 1. مقدمه
 2. معماری نظام مالی
 3. ترازنامه نهادهای مالی
 4. منطق اقتصادی واسطه‌گری مالی
 5. قراردادهای مالی، طراحی اوراق بهادار و ورشکستگی
 6. ریسک واسطه‌گرهای مالی
 7. تنظیم‌گری مالی
 8. رقابت، سرایت و بحران‌های مالی
 9. نهادهای مالی و اقتصاد کلان
مقالات پیشنهادی
[AG]: Allen, F., & Gale, D. (2009). Understanding financial crises. Oxford University Press
[FR]: Freixas, X., & Rochet, J. C. “Microeconomics of Banking”. 2nd Edition, 2008, MIT press