مشخصات درس : 
نام درس :
 
 
سرمایه‌گذاری و تامین مالی زمین و مسکن
(REAL ESTATE FIN AND INVEST)

نوع درس:
درس پروژه دار

کد درس :
44172
تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد
پیشنیاز:

اقتصادمالی 1 یا مدیریت مالی بنگاه‌ها
همنیاز :
-
این درس بحثی مقدماتی بر مالی املاک و مستغلات است. مخاطب اصلی درس دو گروه از دانشجویان هستند. گروه اول دانشجویانی که مایل به فعالیت در بخش املاک و مستغلات هستند . گروه دوم به دنبال کارهای مدیریتی هستند که با ساخت، اجاره، و یا خرید محل تولید و یا فعالیت خود درگیر خواهند بود. بنابراین درس حاضر در درجه اول برای کسانیکه مایل به ادامه فعالیت در ایران هستند طراحی و ارائه می شود.
درس حاضر بر پایه انجام پروژه ارائه خواهد شد. دانشجویان با تمرینات عملیاتی مواجه می شوند که باید برای حل پروژه ها فرضیات لازمی درنظر بگیرند. دانشجویان باید از فرضیات خود در قالب پروپزالی که برای خرید و یا انجام طرح توسعه انجام داده اند دفاع کنند. بهترین زمان برای اخذ این درس سال دوم دوره MBA است. درس حاضر پنج هدف را دنبال می کند.
هدف اول آشنایی دانشجویان با صنعت املاک و مستغلات از طریق آشنایی با مفاهیم و تعبیراتی است که در حوزه املاک کاربرد دارد. دانشجویان با انواع کسب و کار در بخش املاک از قبیل رستوران، هتل تا ساخت و ساز آشنا می شوند. همچنین بر نقش افراد مختلف در فرایند کسب و کار اعم از مدیر، کارشناس و یا ارزیاب تاکید می شود.
هدف دوم معرفی و استفاده از ابزارهای محاسباتی و تحلیلی است که برای اخذ تصمیم نهایی استفاده می شوند. این ابزارها برای ارزیابی املاک و محاسبه هزینه های مالی وارد بر تامین مالی املاک تولید شده اند. در خلال انجام پروژه های این درس دانشجو می آموزد که چگونه این ابزارها را در مثال های واقعی بکار گیرد. هدف سوم آشنایی با ساختار بازار مالی ناظر به بخش املاک است. دانشجو با ابزارهای جدیدی که در غرب برای تامین مالی بخش املاک بکار می رود آشنا می شود. از دانشجو خواسته می شود که برخی از ابزارهای موجود را برای قرارداد خاصی در قالب پروژه عملیاتی کند.
هدف نهایی کمک به پیدایش طبقه ای از مدیران اجرایی و کارشناسان حرفه ای در بازار املاک است. در کشورهای غربی بسیاری از مدیران شرکت های بزرگ املاک فارغ التحصیل MBA و اقتصاد بهترین دانشگاه های آمریکا هستند. بدین منظور سعی می شود از کارشناسان و افراد باسابقه در بخش املاک و مستغلات ایران دعوت شود تا علاوه بر بحث در خصوص تجربیات و دغدغه های فعالیت در بخش املاک، به ایجاد رابطه میان دانشجویان و بزرگان این صنعت بیانجامد.
تامین مالی عمده در بخش املاک و مستغلات رهن است. کلاس ابتدا از منظر سرمایه گذار به بررسی نحوه ارزیابی ملک می پردازد. سپس بحث می کند که مرتهنین چگونه باید دیون موجود را ارزیابی کنند و یا پروژه را با یک شریک سرمایه دار پیش ببرند. در نهایت بحث به سمت راهنین می رود. مباحثی چون صندوق های سرمایه گذاری املاک، ورشکستگی و طراحی اوراق رهنی با پشتوانه املاک و نحوه قیمت گذاری این اوراق طرح خواهد شد. همچنین در صورت علاقه دانشجویان و زمان کافی، مباحثی چون نحوه چانه زنی در بخش املاک ارائه خواهد شد. 

اهداف

ردیف سرفصل
1 معرفی درس + پروژه بورس
2 ارزش حال، مقدمات ارزیابی
3 ارزیابی
4 ارزیابی
5 مالیات ایران+پروژه کالیفرنیا
6 وام
7 بازار وام و اجاره
8 محاسبه رهن
9 مبانی قیمت گذاری اوراق
10 مبانی قیمت گذاری اوراق + پروژه
11 تامین مالی
12 تامین مالی
13 تامین مالی در بازار ایران
14 شرکت های سرمایه گذاری
15 شرکت های سرمایه گذاری
16 ورشکستگی
17 ورشکستگی
18 اوراق با ضمانت رهنی
19 اوراق با ضمانت رهنی

سرفصل‌ها

  • Geltner, David. Commercial real estate: Analysis & investments. Cengage learning, 2007.
  • عبده تبریزی حسین، رادپور میثم، "مالی املاک و مستغلات، مجموعه مقالات، نشر علم، 1392
  • جهانگیر منصور، "قانون روابط موجر و مستاجر، مجموعه قوانین با آخرین اصلاحات" 1392

مراجع اصلی

این درس بحثی مقدماتی بر مالی املاک و مستغلات است. مخاطب اصلی درس دو گروه از دانشجویان هستند. گروه اول دانشجویانی که مایل به فعالیت در بخش املاک و مستغلات هستند . گروه دوم به دنبال کارهای مدیریتی هستند که با ساخت، اجاره، و یا خرید محل تولید و یا فعالیت خود درگیر خواهند بود. بنابراین درس حاضر در درجه اول برای کسانیکه مایل به ادامه فعالیت در ایران هستند طراحی و ارائه می شود.
درس حاضر بر پایه انجام پروژه ارائه خواهد شد. دانشجویان با تمرینات عملیاتی مواجه می شوند که باید برای حل پروژه ها فرضیات لازمی درنظر بگیرند. دانشجویان باید از فرضیات خود در قالب پروپزالی که برای خرید و یا انجام طرح توسعه انجام داده اند دفاع کنند. بهترین زمان برای اخذ این درس سال دوم دوره MBA است. درس حاضر پنج هدف را دنبال می کند.
هدف اول آشنایی دانشجویان با صنعت املاک و مستغلات از طریق آشنایی با مفاهیم و تعبیراتی است که در حوزه املاک کاربرد دارد. دانشجویان با انواع کسب و کار در بخش املاک از قبیل رستوران، هتل تا ساخت و ساز آشنا می شوند. همچنین بر نقش افراد مختلف در فرایند کسب و کار اعم از مدیر، کارشناس و یا ارزیاب تاکید می شود.
هدف دوم معرفی و استفاده از ابزارهای محاسباتی و تحلیلی است که برای اخذ تصمیم نهایی استفاده می شوند. این ابزارها برای ارزیابی املاک و محاسبه هزینه های مالی وارد بر تامین مالی املاک تولید شده اند. در خلال انجام پروژه های این درس دانشجو می آموزد که چگونه این ابزارها را در مثال های واقعی بکار گیرد. هدف سوم آشنایی با ساختار بازار مالی ناظر به بخش املاک است. دانشجو با ابزارهای جدیدی که در غرب برای تامین مالی بخش املاک بکار می رود آشنا می شود. از دانشجو خواسته می شود که برخی از ابزارهای موجود را برای قرارداد خاصی در قالب پروژه عملیاتی کند.
هدف نهایی کمک به پیدایش طبقه ای از مدیران اجرایی و کارشناسان حرفه ای در بازار املاک است. در کشورهای غربی بسیاری از مدیران شرکت های بزرگ املاک فارغ التحصیل MBA و اقتصاد بهترین دانشگاه های آمریکا هستند. بدین منظور سعی می شود از کارشناسان و افراد باسابقه در بخش املاک و مستغلات ایران دعوت شود تا علاوه بر بحث در خصوص تجربیات و دغدغه های فعالیت در بخش املاک، به ایجاد رابطه میان دانشجویان و بزرگان این صنعت بیانجامد.
تامین مالی عمده در بخش املاک و مستغلات رهن است. کلاس ابتدا از منظر سرمایه گذار به بررسی نحوه ارزیابی ملک می پردازد. سپس بحث می کند که مرتهنین چگونه باید دیون موجود را ارزیابی کنند و یا پروژه را با یک شریک سرمایه دار پیش ببرند. در نهایت بحث به سمت راهنین می رود. مباحثی چون صندوق های سرمایه گذاری املاک، ورشکستگی و طراحی اوراق رهنی با پشتوانه املاک و نحوه قیمت گذاری این اوراق طرح خواهد شد. همچنین در صورت علاقه دانشجویان و زمان کافی، مباحثی چون نحوه چانه زنی در بخش املاک ارائه خواهد شد. 
   
1 معرفی درس + پروژه بورس
2 ارزش حال، مقدمات ارزیابی
3 ارزیابی
4 ارزیابی
5 مالیات ایران+پروژه کالیفرنیا
6 وام
7 بازار وام و اجاره
8 محاسبه رهن
9 مبانی قیمت گذاری اوراق
10 مبانی قیمت گذاری اوراق + پروژه
11 تامین مالی
12 تامین مالی
13 تامین مالی در بازار ایران
14 شرکت های سرمایه گذاری
15 شرکت های سرمایه گذاری
16 ورشکستگی
17 ورشکستگی
18 اوراق با ضمانت رهنی
19 اوراق با ضمانت رهنی
 
  • Geltner, David. Commercial real estate: Analysis & investments. Cengage learning, 2007.
  • عبده تبریزی حسین، رادپور میثم، "مالی املاک و مستغلات، مجموعه مقالات، نشر علم، 1392
  • جهانگیر منصور، "قانون روابط موجر و مستاجر، مجموعه قوانین با آخرین اصلاحات" 1392