مشخصات درس : 
نام درس :
 
اقتصاد انرژی
(Energy Economics)

نوع درس:
درس پروژه دار

کد درس :
44746
تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد
پیشنیاز:

-
همنیاز :

اقتصاد کلان 1
اقتصاد انرژی یک شاخه در حال رشد در اقتصاد است. دسترسی به داده‌های جدید و علاقه سیاستگذاران این زمینه را یک موضوع جذاب برای محققان ساخته است. به علاوه، تعدادی چالش‌های پیش روی منابع در ایران بر اهمیت این شاخه از اقتصاد افزوده است. در این دوره به بررسی مسائل مربوط به انرژی و چالش‌های پیش رو پرداخته می‌شود.

اهداف

مدل Hotelling
استخراج
اقتصاد حفاری
اوپک
قیمت نفت
گاز
برق
جانشینی انرژی
گازوئیل
آلودگی و سلامت
محیط زیت، قوانین و رفاه
آب
کشاورزی و تغییرات آب و هوا

سرفصل‌ها

Brehm, Paul A., and Eric Lewis. "To Trade or Not to Trade: Oil Leases, Information Asymmetry, and Coase." (2016
 
Springel, Katalin, “"Network Externality and Subsidy Structure in Two-Sided Markets: Evidence from Electric Vehicle Incentives", (2016)

مراجع اصلی

اقتصاد انرژی یک شاخه در حال رشد در اقتصاد است. دسترسی به داده‌های جدید و علاقه سیاستگذاران این زمینه را یک موضوع جذاب برای محققان ساخته است. به علاوه، تعدادی چالش‌های پیش روی منابع در ایران بر اهمیت این شاخه از اقتصاد افزوده است. در این دوره به بررسی مسائل مربوط به انرژی و چالش‌های پیش رو پرداخته می‌شود.
مدل Hotelling
استخراج
اقتصاد حفاری
اوپک
قیمت نفت
گاز
برق
جانشینی انرژی
گازوئیل
آلودگی و سلامت
محیط زیست، قوانین و رفاه
آب
کشاورزی و تغییرات آب و هوا
Brehm, Paul A., and Eric Lewis. "To Trade or Not to Trade: Oil Leases, Information
Asymmetry, and Coase." (2016).
 
Springel, Katalin, “"Network Externality and Subsidy Structure in Two-Sided Markets: Evidence from Electric Vehicle Incentives", (2016)