نشست سیاستگذاری مبتنی بر شواهد با همکاری دانشکده مدیریت و اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد و مطالعات صنعتی دانشکده، مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه به صورت مجازی برگزار می‌شود. در این نشست منتخبی از پژوهشهای دانشکده و مرکز آمار که با استفاده از پایگاه‌های داده ای مرکز آمار انجام شده است، ارائه می‌شود. این برنامه، مثالهای از پژوهش‌های مبتنی بر داده‌های خرد که دلالت‌های مشخص سیاستگذاری دارند را در چهار حوزه مختلف ارایه می‌دهد. مخاطبین برنامه دانشجویان و پژوهشگران اقتصاد و سیاستگذاران هستند. شرکت در نشست رایگان است.

لینک ویدئوهای نشست
لینک برنامه نشست
لینک نشست

ردیف ارائه کننده محتوا فایل ارائه چکیده سیاستی ویدئوی ارائه
1 دکتر شباک اهمیت تولید و استفاده از داده - - دانلود
2 آقای شاکریان اثر نوسانات اقتصاد کلان بر توزیع درآمد خانوارهای ایرانی دانلود دانلود دانلود
3 آقای عظیمی‌نیا انتشار سیاست پولی از طریق سازوکار سرمایه‌ در گردش: تحلیلی مبتنی بر عملکرد کارگاه‌های صنعتی ایران دانلود دانلود دانلود
4 دکتر روشن قابلیت های جداول داده ستانده در تحلیل های اقتصادی دانلود - دانلود
5 دکتر هادی زاده - خانم کردبچه ارزیابی توانایی تکنیک‌ها و مدل‌های مختلف در پیش‌بینی رشد اقتصادی دانلود - دانلود
6 دکتر وصال تأثیرات اقتصادی سدسازی در ایران دانلود دانلود دانلود
7 دکتر امن‌زاده آثار توزیعی تغییر اقلیم: شواهدی از ایران دانلود دانلود دانلود
8 دکتر کشاورز شبیه‌سازی آثار افزایش حداقل دستمزد بر شاخص‌های اقتصاد ایران - - دانلود
9 دکتر صبا تأثیر شیوع بیماری کووید-۱۹ بر وضع فعالیت و درآمد افراد در ایران دانلود - دانلود
10 کیارش حسینی شواهدی از جریان‌های نیروی‌کار در دوره رشد بدون اشتغال و اشتغال بدون رشد دانلود دانلود دانلود
11 دکتر فتحی تحولات باروری در ایران از سال 1371 تا 1395 دانلود - دانلود
12 آقای مهدی‌پور اثر توسعه آموزش عالی در دهه 1380 روی تبعیض‏‏‌های تحصیلی در ایران دانلود دانلود دانلود
13 آقای فارغ‌بال بده‌بستان کمیت-کیفیت در انتخاب باروری: رابطه بین تعداد فرزندان و عملکرد تحصیلی آن‌ها دانلود دانلود دانلود
14 دکتر نیلی اهمیت استفاده از داده در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری - - دانلود