17 تیر 1402

 

📊 کارایی رسانه‌های جمعی در بازاریابی 

🔸 برنامه‌ریزی رسانه
🔸 ابزارهای استاندارد برنامه‌ریزی
🔸 سنجه‌های برنامه‌ریزی رسانه
🔸 ارتباط سهم بازار با GRPs

👤 سرکار خانم سحر مکی، مدیر بخش رسانۀ شرکت ادوان و معاون آموزشی مدرسۀ بازاریابی آو

🗓 شنبه، ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲
⏰ ساعت ۱۶ تا ۱۸
🏢 حضوری در سالن مادیران دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد و آنلاین در پلتفرم محیط

ثبت‌نام حضوری | ✅ ثبت‌نام آنلاین