11 تیر 1402

 

🔅 انجمن علمی دانشجویی حکمرانی و سیاست‌گذاری شریف برگزار می‌کند:

💡جلسه معرفی زمینه‌های پژوهشی اساتید
🔰  انتخاب آگاهانه موضوع پایان‌نامه و استاد راهنما، با حضور اساتید رشته

🕛 زمان: یکشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲، ساعت ۱۶

🏢 مکان: اتاق جلسه مجازی انجمن علمی

👤 مخاطبین اصلی: دانشجویان ورودی ۱۴۰۱ سیاست‌گذاری که در مقطع انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان نامه هستند

✅ شرکت برای سایر دانشجویان آزاد است.