13 اسفند 1401

فرصت‌ها در آلمان؛ تجارت، کار و تحصیل

🔸‌ در این رویداد در مورد فرصت‌های تجارت و تحصیل در آلمان و اخذ پروژه از این کشور و اجرا در ایران صحبت خواهد شد. همچنین در مورد جامعه و ساختار سیاسی این کشور نیز توضیحاتی ارائه خواهد شد و به پرسش‌های شرکت‌کنندگان پاسخ داده خواهد شد.

👤 آقای داوود نظیری‌زاده، نمایندۀ اقتصادی سابق ایالت راینلاند-فالتس آلمان در ایران
🗓 شنبه، ۱۳ اسفند
⏰ ساعت ۱۶:۳۰
🏢 دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد شریف

ثبت‌نام

❕این برنامه ویژۀ دانشجویان دانشگاه شریف است.