پذیرش دانشجو در پردیس بین‌الملل کیش

 

پردیس بین‌المللی کیش در سال 1403، در رشته‌های:

  • مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی 
  • مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

تحت مدیریت دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف دانشجو می‌پذیرد.

این دوره با هدف فراهم آوردن امکان حضور شاغلین صنعت و مدیران طراحی شده است، لذا این دوره به صورت آموزش محور طراحی شده است و کلاس‌ها در انتهای هفته (روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه) برگزار می‌شود. بخشی از کلاس‌های پردیس بین‌المللی کیش در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف واقع در تهران و بخشی از کلاس‌ها در پردیس بین‌المللی کیش برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی در سایت پردیس بین‌الملل کیش اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد رشته محل 1403*

عنوان رشته/ گرایش

ظرفیت 1403

توضیحات

نیمسال

اول

نیمسال

دوم

16338

مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی

15

16342

مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

15