برنامه امتحانات پایان‌ترم نيمسال دوم 03 - 1402

نام درس شماره درس گروه تاريخ روز ساعت محل امتحان استاد
مدیریت بازاریابی 44224 1 1403/03/19 شنبه 8:30 سالن دکتر مشایخی  منوچهر نجمی
مطالعات علم و فناوری 42388 1 1403/03/20 یکشنبه 9:00 ساختمان آموزش(304 آموزش)  دکتر تقوی ، دکتر مختاری
رفتار مصرف‌کننده 44182 1 1403/03/20 یکشنبه 9:00 کلاس 6 روزا هندیجانی
مدیریت بازاریابی 44224 2 1403/03/20 یکشنبه 9:00 سالن دکتر مشایخی ناصر کرمی
مبانی نظریه بازی‌ها 44636 1 1403/03/20 یکشنبه 9:00 ساختمان آموزش(306 آموزش)  محمد حسین رحمتی
اقتصاد خرد ۲ 44706 1 1403/03/20 یکشنبه 9:00 کلاس 5 غلامرضا کشاورزحداد
اقتصاد خرد ۲ 44706 2 1403/03/20 یکشنبه 9:00 کلاس 7 سیدفرشاد فاطمی اردستانی
بازاریابی دیجیتال 44146 1 1403/03/20 یکشنبه 15:30 کلاس 6 سید علیرضا میرباقری
مدیریت عملیات 44281 1 1403/03/20 یکشنبه 15:30 سالن دکتر مشایخی محمدتقی عیسائی
مبانی راهبری استارتاپ و سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر 44039 1 1403/03/21 دوشنبه 9:00 تالارها(تالار 5)  سیدمحمدرضا فرحی
اصول و مهارت‌های کار تیمی 44147 1 1403/03/21 دوشنبه 9:00 کلاس 6 مرضیه ثقفیان
مدیریت امور عمومی و پیاده‌سازی سیاست 44516 1 1403/03/21 دوشنبه 9:00 Take home ابراهیم سوزنچی کاشانی
تحلیل های کمی در مدیریت 44138 1و2 1403/03/21 دوشنبه 15:30 سالن دکتر مشایخی ، کلاس 5  شیرین اصلانی
مدیریت تحول سازمانی 44252 1 1403/03/22 سه شنبه  9:00 کلاس 7 عطیه میرفخار
اقتصاد مالی ۱ 44721 1 1403/03/22 سه شنبه  9:00 سالن دکتر مشایخی فرشاد حق پناه
نظام‌های نوآوری: نظریه و عمل 44505 1 1403/03/22 سه شنبه  15:30 سالن دکتر مشایخی سیدایمان میرعمادی
اقتصاد مدیریت 44155 1 1403/03/23 چهارشنبه 9:00 سالن دکتر مشایخی فرهاد خانمیرزایی
مدیریت مالی بنگاه‌ها 44311 1و2 1403/03/23 چهارشنبه 9:00 تالارها(تالار 5)  ایمان حاجی زاده ،  سعید اسلامی
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 44806 1 1403/03/23 چهارشنبه 8:00 کلاس 2 محمد وصال
اقتصاد محاسباتی 44626 1 1403/03/23 چهارشنبه 9:00 کلاس 5 سید علی مدنی زاده
روش تحقیق ۲ 44931 1 1403/03/23 چهارشنبه 9:00 کلاس4 محمد مهدی جهان بخت
مدیریت استراتژیک تکنولوژی 44244 1 1403/03/23 چهارشنبه 15:30 کلاس 6 محمدرضا آراستی
مدیریت کیفیت 44283 1 1403/03/24 پنج شنبه 9:00 ساختمان ابن سینا(الف 7)  منوچهر نجمی
هوش مصنوعی: نوآوری و جامعه 44521 1 1403/03/24 پنج شنبه 9:00 کلاس 6 سیدایمان میرعمادی
مباحث منتخب در مالی 44619 1 1403/03/24 پنج شنبه 9:00 سالن دکتر مشایخی حسین عبده تبریزی
اقتصاد عصب‌پایه 44754 1 1403/03/24 پنج شنبه 9:00 کلاس  4 سیدفرشاد فاطمی اردستانی
رفتار سازمانی 44168 1 1403/03/26 شنبه 9:00 کلاس 5 مرضیه ثقفیان
رفتار سازمانی 44168 2 1403/03/26 شنبه 9:00 کلاس 7 عطیه میرفخار
مدیریت توسعه محصول 44284 1 1403/03/26 شنبه 9:00 کلاس 6 محسن حامدی
اقتصاد کلان ۱ 44710 1 1403/03/26 شنبه 9:00 ساختمان ابن سینا(الف 25)  امینه محمود زاده احمدی نژاد
اقتصاد کلان ۱ 44710 2 1403/03/26 شنبه 9:00 سالن دکتر مشایخی کوثر یوسفی
روش‌های کمی در مالی 44318 1 1403/03/26 شنبه 15:30 سالن دکتر مشایخی علی ابراهیم نژاد
مبانی مدیریت  تکنولوژی 44004 1 1403/03/26 شنبه 15:30 کلاس 7 آرش کمالی
سیاستگذاری و اقتصاد آب و محیط زیست 44515 1 1403/03/26 شنبه 15:30 کلاس 6 مهدی ضرغامی
برنامه‌ریزی استراتژیک 44161  1, 2 1403/03/27 یکشنبه 9:00 سالن دکتر مشایخی محمد مهدی جهان بخت
اقتصاد محیط زیست 44627 1 1403/03/27 یکشنبه 15:30 کلاس 6 محمد وصال
مدیریت بین فرهنگی 44179 1 1403/03/27 یکشنبه 15:30 کلاس 5 سید بابک علوی
کسب و کار بین‌المللی 44315 1 1403/03/29 سه شنبه  9:00 سالن دکتر مشایخی محمدرضا سعیدی
ارزیابی و مدیریت ریسک 44617 1 1403/03/29 سه شنبه  9:00 کلاس 7 شیوا زمانی
اصول نظریه بازی 44625 1 1403/03/29 سه شنبه  9:00 کلاس 6 جابر زارع زاده
مبانی اقتصاد 44714 1 1403/03/29 سه شنبه  9:00 تالارها(تالار 4 و تالار 5 و تالار 6)  مسعود نیلی
رهبری سازمانی 44454 1 1403/03/30 چهارشنبه 9:00 سالن دکتر مشایخی سید بابک علوی
تاریخ اقتصادی جهان 44631 1 1403/03/30 چهارشنبه 9:00 ساختمان ابن سینا(الف 21)  فرهاد نیلی
حقوق تجارت 44124 1 1403/03/30 چهارشنبه 15:30 کلاس 6 امیرعباس علاءالدینی
مدیریت داده محور کسب و کار 44131 1 1403/03/31 پنج شنبه 9:00 سالن دکتر مشایخی فرزاد مینویی
درآمدی بر سیاست علم و فناوری 44514 1 1403/03/31 پنج شنبه 9:00 ساختمان ابن سینا(الف 23)  علی ملکی
اقتصاد اجتماعی 44628 1 1403/03/31 پنج شنبه 9:00 کلاس 6 غلامرضا کشاورزحداد
مبانی کارآفرینی 44002 1 1403/03/31 پنج شنبه 15:30 ساختمان آموزش(207 آموزش)  سیدعلیرضا فیض بخش بازرگانی
اقتصاد کلان دوره فرعی 44728 1 1403/03/31 پنج شنبه 15:30 ساختمان ابن سینا(الف 7 و الف 8)  امینه محمود زاده احمدی نژاد
حسابداری برای مدیران 44108 1 1403/04/02 شنبه 9:00 ساختمان ابن سینا(الف 21)  احمد آژنگ
تئوری‌های سازمان و سازماندهی 44173 1 1403/04/02 شنبه 9:00 کلاس 6 مسعود شادنام
اقتصادسنجی کاربردی 44731 1 1403/04/02 شنبه 9:00 سالن دکتر مشایخی غلامرضا کشاورزحداد
روش‌های تحقیق در مدیریت 44401 1 1403/04/02 شنبه 15:30 کلاس 5 آرش خلیلی نصر
علوم رفتاری در سیاستگذاری 44583 1 1403/04/02 شنبه 15:30 کلاس 7 مسعود شادنام
اقتصاد برای سیاستگذاری 44512 1 1403/04/03 یکشنبه 9:00 سالن دکتر مشایخی مسعود نیلی
اقتصاد مالی دوره فرعی 44737 1 1403/04/03 یکشنبه 9:00 کلاس 6 شیوا زمانی
اقتصاد بین الملل 44823 1 1403/04/03 یکشنبه 9:00 کلاس 7 مهدی انصاری
مدیریت عملیات 44281 2 1403/04/03 یکشنبه 15:30 کلاس 6 آرش خلیلی نصر
اقتصادسنجی ۲ 44709 1 1403/04/03 یکشنبه 15:30 کلاس 7 محمد حسین رحمتی
مدیریت برند و ارتباطات بازاریابی 44149 1 1403/04/04 دوشنبه 9:00 کلاس 5 سید علیرضا میرباقری
اقتصاد دیجیتال 44634 1 1403/04/04 دوشنبه 9:00 کلاس 6 مهدی انصاری
کسب و کار تکنولوژی بلاک چین و رمزارزها 44145 1 1403/04/05 سه شنبه  9:00 take home حامد تاج الدین