پژوهشکده امور اقتصادی برگزار می کند


تاریخ ثبت نام: تا 3 تیر ماه 1401
اطلاعات از نحوه ثبت نام و شرایط ثبت نام: EPSCHOOL.IR

دانلود فایل

جدیدترین اخبار و اطلاعیه ها

27 Jun 2022

شماره ۸۹۱ روزنامه شریف (ویژه‌نامه گروه اقتصاد شریف) منتشر شد.

21 Jun 2022

وبینار تخصصی برنامه هفتم توسعه

20 Jun 2022

مدرسه تابستانه سیاستگذاری اقتصادی

13 Jun 2022

دوره های آموزشی تابستانه پژوهشکده پولی و بانکی