فراخوان دعوت به همکاری در محیط علمی و آموزشی

موسسه کار و تامین اجتماعی ذیل وزارت کار از بین افراد متخصص دعوت به همکاری می‌نماید.

جزئیات فراخوان به شرح زیر است:


فرم ثبت‌نام را از این لینک مشاهده بفرمایید.