عضو جدید هیئت علمی دانشکده

سرکار خانم دکتر میرفخار، دانش‌آموخته‌ی دکترای مدیریت منابع انسانی از دانشگاه ای‌اس‌اِی‌دی‌ای (ESADE) به عنوان عضو هیئت علمی گروه مدیریت پذیرفته شدند.

از پیوستن ایشان به جمع خانواده‌ی دانشکده مدیریت و اقتصاد بسیار خرسندیم و برایشان آرزوی موفقیت داریم.