شرکت در سی‌امین همایش پولی و ارزی

اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشکده می‌توانند تا تاریخ 3 خرداد 1402 برای شرکت در همایش ثبت نام نمایند.

سی‌امین همایش پولی و ارزی با موضوع «تثبیت اقتصادی؛ حکمرانی و سیاست‌گذاری» در تاریخ 22 و 23 خرداد 1402 با مشارکت تعداد محدودی از کارشناسان و علاقه‌مندان در  ساختمان بانک مرکزی برگزار می‌شود. اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری دانشکده که مایل به حضور در این همایش هستند، می‌توانند حداکثر تا تاریخ 3 خرداد جهت ثبت نام و صدور کارت ورود به همایش با شماره تلفن 88657395 داخلی 8209 تماس حاصل فرمایند.

قابل ذکر است که امکان مشارکت مجازی در همایش نیز فراهم است.