دومین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت کسب‌وکار

علاقه‌مندان می‌توانند مقالات خود را تا تاریخ 31 اردیبهشت 1402 ارسال نمایند.

برنامه‌ها و محورهای کنفرانس به شرح زیر است: