دروس ارائه شده گروه مدیریت در نیم‌سال دوم 1403-1402

 

شماره درس گروه نام درس نام استاد تاريخ امتحان ملاحظات برنامه هفتگی
44039 1 مبانی راهبری استارتاپ و سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر سیدمحمدرضا فرحی 1403/03/21   09:00 برای دانشجویان کارشناسی چهارشنبه از 8:0 تا 11:0
44108 1 حسابداری برای مدیران احمد آژنگ 1403/04/02   09:00 جبرانی فقط برای دانشجویان ترم اول ارشد رشته مدیریت کسب و کار 1402 و دانشجویانی ورودی مهر 1402 که در س را حذف یا نمره قبولی کسب نکرده باشند .دانشجویان کارشناسی در صورت ثبت نام حذف خواهند شد. شنبه و دوشنبه از 16:30 تا 18:0
44002 1 مبانی کارآفرینی سیدعلیرضا فیض بخش بازرگانی    برای دانشجویان کارشناسی یکشنبه و سه شنبه از 15:0 تا 16:30
44004 1 مبانی مدیریت تکنولوژی آرش کمالی 1400/03/26   15:30 برای دانشجویان کارشناسی شنبه و دوشنبه از 11:0 تا 12:30
44124 1 حقوق تجارت امیرعباس علاءالدینی 1403/03/30   15:30 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار یکشنبه و سه شنبه از 11:0 تا 12:30
44131 1 مدیریت داده محور کسب و کار فرزاد مینویی 1403/03/31   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار اختیاری گرایش زنجیره تامین ، بازاریابی ، استراتژی ، فناوری چهارشنبه از 8:0 تا 11:0
44138 1 تحلیل های کمی در مدیریت شیرین اصلانی، مانا مس کار 1403/03/21   15:30 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار الزامی عمومی ترم دوم شنبه و دوشنبه از 9:30 تا 11:0
44138 2 تحلیل های کمی در مدیریت شیرین اصلانی، مانا مس کار 1403/03/21   15:30 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار الزامی عمومی ترم دوم شنبه و دوشنبه از 13:30 تا 15:0
44142 1 نوآوری و فناوری‌های دیجیتال محمد مهدی قائمی نیا    برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار یکشنبه و سه شنبه از 16:30 تا 18:0
44143 1 ارزیابی و پیش‌بینی فناوری سعید روشنی 1403/04/02   09:00 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار یکشنبه از 13:30 تا 16:30
44145 1 کسب و کار تکنولوژی بلاک چین و رمزارزها حامد تاج الدین 1403/04/05   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار یکشنبه از 15:0 تا 18:0
44146 1 بازاریابی دیجیتال سید علیرضا میرباقری، سینا مومنی، مهدی فروغی 1403/03/20   15:30 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار پیش‌نیاز درس مدیریت بازاریابی می باشد"برای مشاهده توضیحات بیشتر راجع به درس و اعلام علاقه مندی ثبت نام درس لطفا به آدرس https://survey.porsline.ir/s/z91XIJr مراجعه نمایید". شنبه و دوشنبه از 8:0 تا 9:30
44147 1 اصول و مهارت‌های کار تیمی مرضیه ثقفیان 1403/03/21   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار پیشنیاز درس اصول و مهارت‌های کار تیمی درس رفتار سازمانی است شنبه و دوشنبه از 9:30 تا 11:0
44149 1 مدیریت برند و ارتباطات بازاریابی سید علیرضا میرباقری 1403/03/23   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار شنبه و دوشنبه از 13:30 تا 15:0
44155 1 اقتصاد مدیریت فرهاد خانمیرزایی، محمد حسین رحمتی 1403/03/23   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار الزامی عمومی ترم اول شنبه و دوشنبه از 8:0 تا 9:30
44161 1 برنامه‌ریزی استراتژیک محمد مهدی جهان بخت 1403/03/27   09:00 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار (MBA) ترم دوم و مابعد شنبه و دوشنبه از 11:0 تا 12:30
44161 2 برنامه‌ریزی استراتژیک محمد مهدی جهان بخت 1403/03/27   09:00 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار (MBA) ترم دوم و مابعد شنبه و دوشنبه از 16:30 تا 18:0
44168 1 رفتار سازمانی مرضیه ثقفیان 1403/03/26   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار الزامی عمومی ترم اول شنبه و دوشنبه از 13:30 تا 15:0
44168 2 رفتار سازمانی عطیه میرفخار 1403/03/26   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار الزامی عمومی ترم اول شنبه و دوشنبه از 13:30 تا 15:0
44173 1 تئوری‌های سازمان و سازماندهی مسعود شادنام 1403/04/02   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار یکشنبه و سه شنبه از 13:30 تا 15:0
44179 1 مدیریت بین فرهنگی سید بابک علوی 1403/03/27   15:30 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار یکشنبه و سه شنبه از 8:0 تا 9:30
44182 1 رفتار مصرف‌کننده روزا هندیجانی 1403/03/20   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار دوشنبه از 7:30 تا 10:30
44224 1 مدیریت بازاریابی منوچهر نجمی 1403/03/20   09:00 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار (MBA) ترم اول و مابعد شنبه و دوشنبه از 11:0 تا 12:30
44224 2 مدیریت بازاریابی ناصر کرمی 1403/03/20   09:00 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار (MBA) ترم اول و مابعد شنبه و دوشنبه از 11:0 تا 12:30
44244 1 مدیریت استراتژیک تکنولوژی محمدرضا آراستی 1403/03/23   15:30 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار تخصصی الزامی گرایش فناوری شنبه و دوشنبه از 13:30 تا 15:0
44252 1 مدیریت تحول سازمانی  عطیه میرفخار 1403/03/22   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار پیشنیاز درس مدیریت تحول درس رفتار سازمانی است شنبه و دوشنبه از 11:0 تا 12:30
44281 1 مدیریت عملیات محمدتقی عیسائی 1403/03/20   15:30 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار ترم دوم و مابعد شنبه و دوشنبه از 8:0 تا 9:30
44281 2 مدیریت عملیات آرش خلیلی نصر 1403/04/03   15:30 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار ترم دوم و مابعد یکشنبه و سه شنبه از 16:30 تا 18:0
44283 1 مدیریت کیفیت  منوچهر نجمی 1403/03/24   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار شنبه و دوشنبه از 15:0 تا 16:30
44284 1 مدیریت توسعه محصول محسن حامدی 1403/03/26   09:00 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار شنبه و دوشنبه از 16:30 تا 18:0
44291 1 کارآفرینی و ایجاد واحدهای جدید سیدعلیرضا فیض بخش بازرگانی    برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار یکشنبه و سه شنبه از 11:0 تا 12:30
44311 1 مدیریت مالی بنگاه‌ها ایمان حاجی زاده صفار 1403/03/23   09:00 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار شنبه از 13:0 تا 16:0
44311 2 مدیریت مالی بنگاه‌ها سعید اسلامی بیدگلی 1403/03/23   09:00 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار یکشنبه از 13:30 تا 16:30
44315 1 کسب و کار بین‌المللی محمدرضا سعیدی 1403/03/29   09:00 برای دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار یکشنبه و سه شنبه از 8:0 تا 9:30
44318 1 روش‌های کمی در مالی علی ابراهیم نژاد 1403/03/26   15:30 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب وکار الزامی - تخصصی گرایش مالی شنبه و دوشنبه از 11:0 تا 12:30
44401 1 روش‌های تحقیق در مدیریت آرش خلیلی نصر 1403/04/02   15:30 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار ترم دوم و مابعد یکشنبه و سه شنبه از 13:30 تا 15:0
44454 1 رهبری سازمانی سید بابک علوی 1403/03/30   09:00 برای دانشجویان ارشد مدیریت کسب و کار یکشنبه و سه شنبه از 11:0 تا 12:30
44505 1 نظام‌های نوآوری: نظریه و عمل سیدایمان میرعمادی 1403/03/22   15:30 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار اختیاری گرایش فناوری و دانشجویان سیاستگذاری ورودی 1402 شنبه و دوشنبه از 11:0 تا 12:30
44521 1 هوش مصنوعی: نوآوری و جامعه سیدایمان میرعمادی، روح الله هنرور 1403/03/24   09:00 برای دانشجویان مدیریت کسب و کار (MBA) و اختیار گرایش فناوری و دانشجویان سیاستگذاری ورودی 1401 شنبه و دوشنبه از 15:0 تا 16:30
44617 1 ارزیابی و مدیریت ریسک شیوا زمانی 1403/03/29   09:00 اختیاری گرایش مالی ارشد مدیریت کسب و کار و ارشد گرایش اقتصاد نظری زمینه مالی. پیشنیاز این درس حداقل یکی از اقتصادهای مالی 1 و 2 برای رشته علوم اقتصادی و درس مدیریت بنگاه‌ها برای مدیریت کسب و کاراست. توصیه می‌شود این درس بعد از مهندسی مالی اخذ شود. یکشنبه و سه شنبه از 9:30 تا 11:0
44619 1 مباحث منتخب در مالی حسین عبده تبریزی 1403/03/24   09:00 اختیاری گرایش مالی ارشد مدیریت کسب و کار و گرایش اقتصادنظری زمینه مالی سه شنبه از 15:0 تا 18:0
44625 1 اصول نظریه بازی جابر زارع زاده 1403/03/29   09:00 اختیاری گرایش اقتصاد نظری زمینه اقتصاد و گرایش اقتصاد انرژی یکشنبه و سه شنبه از 9:30 تا 11:0
44931 1 روش تحقیق ۲ محمد مهدی جهان بخت 1403/03/23   09:00 برای دانشجویان دکتری ورودی 1402 شنبه و دوشنبه از 13:30 تا 15:0