دروس ارائه شده گروه سیاست‌گذاری در نیم‌سال دوم 1403-1402

 

نام درس شماره درس واحد نام استاد برنامه هفتگی تاریخ امتحان ملاحظات
نظام‌های نوآوری: نظریه و عمل 44505 3 سیدایمان میرعمادی شنبه و دوشنبه از ساعت 11 تا 12:30 1403/03/22 15:30 برای دانشجویان رشته مدیریت کسب و کار اختیاری گرایش فناوری و دانشجویان سیاستگذاری ورودی 1402
اقتصاد برای سیاستگذاری 44512 3 مسعود نیلی
محمدسعید آقامحمدحسین تجریشی
یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 1403/04/03 09:00 برای دانشجویان کارشناسی ارشد سیاستگذاری ورودی 1402
درآمدی بر سیاست علم و فناوری 44514 3 علی ملکی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 تا 11 1403/03/31 09:00 برای دانشجویان کارشناسی ارشد سیاستگذاری ورودی 1402
سیاستگذاری و اقتصاد آب و محیط زیست 44515 3 مهدی ضرغامی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 9:30 1403/03/26 15:30 اختیاری دانشجویان کارشناسی ارشد سیاستگذاری ورودی 1401 و اختیاری دانشجویان دانشکده های شیمی- مهندسی شیمی- مهندسی عمران - مهندسی انرژی- مهندسی صنایع (در صورت موافقت دانشکده محل تحصیل)
مدیریت امور عمومی و پیاده‌سازی سیاست 44516 2 ابراهیم سوزنچی کاشانی شنبه از ساعت 9 تا 11 1403/03/21 09:00 دانشجویان کارشناسی ارشد سیاستگذاری ورودی 1401
هوش مصنوعی: نوآوری و جامعه 44521 3 سیدایمان میرعمادی
روح الله هنرور
شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 16:30 1403/03/24 09:00 برای دانشجویان مدیریت کسب و کار (MBA) و اختیار گرایش فناوری
و دانشجویان سیاستگذاری ورودی 1401
علوم رفتاری در سیاستگذاری 44583 3 مسعود شادنام
اصغر زردکوهی
یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 تا 18 1403/04/02 15:30 برای دانشجویان ارشد سیاستگذاری ورودی 1401
مطالعات علم و فناوری 42388 3 مصطفی تقوی
محمود مختاری
شنبه از ساعت 8 تا 11 1403/03/20 09:00  درس جبرانی برای دانشجویان ارشد «سیاستگذاری علم و فناوری» رودی 1402دانشکدۀ  مدیریت و اقتصاد
محل تشکیل کلاس در دانشکدۀ «مدیریت و اقتصاد» خواهد بود.
مبانی اقتصاد 44714 3 مسعود نیلی یکشنبه  و سه شنبه از ساعت 13:30 تا 15 1403/03/29 09:00 جبرانی گرایش اقتصادنظری و اقتصادانرژی و ارشد سیاستگذاری ورودی 1402، اجباری دوره فرعی اقتصاد و اختیاری دانشجویان کارشناسی ورودی 1400 به بعد (ورودی‌های 99 دورشته ای مشروط به ارائه کارنامه و تنها پس از موافقت استاد درس مجاز به اخذ درس هستند، در غیراین‌صورت از درس حذف می شوند)