رویداد مدیریتی

16 اسفند 1401

انجمن علمی مدیریت شریف با هم‌کاری موسسۀ حامی علوم انسانی برگزار می‌کند:

📄 جایگاه و نگارش مقالات مرور ادبیات در پژوهش مدیریت

🔸امروزه تولید دانش مدیریت، همانند سایر شاخه‌های دانش، شاهد رشدی سریع و پراکنده است. باتوجه به انباشته‌شدن بدنۀ دانش، می‌توان با ترکیب و یکپارچه‌سازی خلاقانۀ تحقیقات منتشرشده، به یافته‌های جدیدی رسید. در این جلسه با این رویکرد به انواع «مرور ادبیات» به‌عنوان یک متدولوژی تحقیق می‌پردازیم. با نگاه به «ادبیات موجود دربارۀ مرور ادبیات»، متدولوژی و مراحل انجام این کار و همچنین ژورنال‌های علاقه‌مند به انتشار مقالات مرور ادبیات را معرفی می‌کنیم. در نهایت با نگاهی به آینده، از شرکت‌کنندگان می‌خواهیم به این سؤال پاسخ دهند که به نظر آن‌ها تکنولوژی‌های Generative AI مانند ChatGPT چه‌طور ممکن است فرآیند مرور ادبیات را تحت تأثیر قرار دهند؟

👤 خانم کوثر داریوندی، دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه صنعتی شریف
🗓 سه‌شنبه، ۱۶ اسفند
⏰ ساعت ۱۰ تا ۱۴
🏢 حضوری و آنلاین
💰 رایگان

ثبت‌نام  حضوری  | ✅ ثبت‌نام آنلاین