14 اسفند

 

👤 مصطفی نظرپور
● معاون توسعه کسب و کار (CBO) یکتانت
● کارشناسی نرم‌افزار و MBA دانشگاه تهران

🗓 دوشنبه، ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
⏰ ساعت ۸ تا ۹:۳۰
🏢  به صورت حضوری و در سالن دکتر مشایخی (واقع در طبقه زیرین دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد)

⁉️ ویژه دانشجویان دانشگاه شریف
🔗 فرم ثبت‌نام