اولین همایش ملی نقش دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی در تحول نظام آموزش عالی با تاکید بر دانشگاه حکمت‌بنیان و تمدن‌ساز

آخرین مهلت ارسال مقالات، 31 اردیبهشت خواهد بود.

 

این همایش در 22 خرداد 1403 برگزار خواهد شد.

اطلاعات تکمیلی را می‌توانید در سایت همایش ملاحظه بفرمایید.