افتخارآفرینی انجمن علمی مدیریت

انجمن علمی مدیریت در ارزیابی برنامه‌های گروه‌های دانشجویی دانشگاه، رتبۀ اول را در بین انجمن‌های علمی کسب کرد.


🔸 از چندی پیش، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شریف اقدام به برگزاری سازوکاری برای ارزیابی برنامه‌های گروه‌های دانشجویی دانشگاه کرد. 

🏅 طبق این ارزیابی، انجمن علمی مدیریت شریف، با ۲۳ برنامه، از لحاظ تعداد برنامه در رتبۀ سوم در بین تمام گروه‌های دانشجویی دانشگاه و رتبۀ اول در بین انجمن‌های علمی قرار گرفته است.

🥇 در ادامۀ نتایج، انجمن علمی مدیریت شریف، با مجموع ۳۳۷۸ پسند، از لحاظ میزان علاقه‌مندی رأی‌دهندگان نیز رتبۀ سوم در بین تمام گروه‌های دانشجویی و رتبۀ اول در بین انجمن‌های علمی را کسب کرده است.

🎖در بخش دیگری از نتایج، اعلام شده که «برنامۀ معرفی رشتۀ مدیریت کسب‌وکار (MBA)» نیز در این نظرسنجی رتبۀ ششم را بین ۳۵۰ برنامۀ دانشجویی برگزارشده کسب کرده است و دومین برنامۀ محبوب بین تمام انجمن‌های علمی بوده است.

🔸 انجمن علمی مدیریت امیدوار است در آینده نیز با همین روند، بلکه بهتر، پیش برود و از حمایت‌های دل‌گرم‌کنندۀ مخاطبین خود بسیار ممنون است.