2 اردیبهشت

 

👤 دکتر سید علی مدنی‌زاده

👤 دکتر محمدحسین معماریان

📎 سلسله جلسات «اصلاحات اقتصادی ایران»

📅 یکشنبه، 2 اردیبهشت
🕒 ساعت 15
📍 دانشکده مدیریت و اقتصاد، سالن دکتر مشایخی