اساتید دانشکده در جمع برگزیدگان آئین دانش‌آموختگی دانشگاه

 

🔸روز چهارشنبه، ۲۴ ام خرداد ۱۴۰۲، در حاشیۀ جشن دانش‌آموختگی، از استادان و دانشجویان برتر دانشگاه صنعتی شریف نیز تقدیر شد.

🔸دو استاد برگزیده از دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، جناب آقای دکتر وصال به‌عنوان استاد برتر آموزشی و جناب آقای دکتر میرعمادی نیز به عنوان استاد جوان شایستۀ تقدیر در امور آموزشی معرفی شدند.