مشخصات درس : 
نام درس :
 
اقتصاد دیجیتال
(Digital Economy)


کد درس :
-

تعداد واحد :
3
مقطع :
کارشناسی ارشد

پیشنیاز :

همنیاز :

اهداف

مراجع

توسعه فناوری‌های دیجیتال باعث شده تا اطلاعات به عنوان یک کالای آزمودنی، ماده‌زدایی شده و از صورت اتم به رشته‌های بیتی تبدیل شود. این تحول با کاهش هزینه­‌های ذخیره‌سازی، انتقال و محاسبات داده‌ها باعث شده تا هزینه‌­های نهایی مبادلاتی به ویژه جستجو، همتاسازی و حمل‌ونقل در اقتصاد به صفر میل کند.
اولین پیامد کاهش هزینه‌های مبادله توسعه کالاها و خدمات دیجیتال با ویژگی هزینه نهایی صفر، حصرناپذیری، منع‌ناپذیری و بی‌وزن(بی‌مکانی) می‌باشد که بازدهی فزآینده نسبت به مقیاس و آثار خارجی شبکه‌ای از مهمترین ویژگی آنهاست. شیوه تولید، ساختار بازار و الگوی قیمت‌گذاری این کالاها و خدمات دارای تفاوت‌های معناداری با کالاهای ملموس و غیردیجیتال می‌باشد که در این درس بررسی و تحلیل خواهد شد. دومین پیامد مهم، حذف واسطه‌های اطلاعاتی سنتی در فرآیند جورسازی، عرضه و تقاضا در بازار بین مصرف‌کنندگان و بنگاهها و کاهش سایش­‌های اطلاعاتی با استفاده از پلتفرم‌های دوسویه و چند سویه است. این پلتفرم‌ها که نقش واسطه‌گران اطلاعاتی نوین را دارند، می‌توانند با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، ضمن ارتقای کارایی اقتصادی، کیفیت محصولات تولیدی و استفاده از ظرفیت خالی کالاهای بادوام را میسر سازند. از سوی دیگر، آثار خارجی مثبت شبکه‌ای پلتفرم‌ها، در صورت حفظ بازخوردهای مثبت و اتخاذ استراتژی‌­های وابستگی کارا، کاهش درجه رقابت در بازار و شکل‌گیری پلتفرم‌­های مسلط و انحصارگر را ممکن می‌کنند. اقتصاد پلتفرم‌ها و اقتصاد دسترسی از مهمترین موضوعاتی است که در این درس بحث می‌شوند.

Belleflamme and Peitz, “The Economics of Platforms”, Cambridge University Press, 2021
McAfee, “More from less”, Simon & Schuster, 2019
Overby and Audestad, “Introduction to Digital Economics”, Springer, 2nd ed. 2018
Shy, “The Economics of Network Industries”, Cambridge University Press, 2004
Varian, “Intermediate Microeconomics”, W.W. Norton & Company, 9th ed., 2014