🔅 انجمن علمی دانشجویی حکمرانی و سیاست‌گذاری شریف برگزار می‌کند:

📣 سلسله جلسات معرفی پایان نامه
📚معرفی پایان نامه‌های مرتبط با سیاستگذاری علم و فناوری

🔸عنوان مقاله:
بررسی فرآیند سیاست‌گذاری راه‌اندازی و گسترش بستر مجازی و رسمی آموزش عمومی ایران در واکنش به بحران‌های آموزشی حاصل از شیوع ویروس کووید-19 براساس نظریه جریانات چندگانه کینگدان

👤 میهمان:
سرکار خانم نیلوفر شرفی
🏛 دانش‌آموخته سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

🕰 چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ساعت ۱۶ تا ۱۷

📎 لینک برگزاری:
🌐 https://vc.sharif.edu/ch/publicpolicy

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

21 Jun 2022

وبینار معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف