🔅 انجمن علمی دانشجویی حکمرانی و سیاست‌گذاری شریف برگزار می‌کند:

📣 دومین جلسه از سلسله جلسات کارگروه آب و محیط زیست

🔸ارزیابی حکمرانی آب در فرآیند احیای دریاچه‌ی ارومیه

👤 میهمان:
جناب آقای دکتر جلیل سلیمی

🏛 دانش‌آموخته دکترای آینده‌پژوهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
📝 مدیر برنامه‌ریزی شرکت مپنا

🕰 سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰

📎 لینک برگزاری:
🌐https://vc.sharif.edu/ch/publicpolicy

آخرین اخبار و اطلاعیه ها

21 Jun 2022

وبینار معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف