مصاحبه‌ی بورس تحصیلی صنعت

داوطلبان گرامی

مصاحبه بورس تحصیلی صنعت در تاریخ 16 تیر ماه 1403 در دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

 لازم است افرادی که برای مصاحبه دعوت شده‌اند مدارک بند 1 را تا پایان ساعت اداری روز 11 تیر ماه 1403 به دفتر آموزش دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف (خانم چلندری در رشته مدیریت کسب‌وکار و خانم حسن‌پور در رشته‌های اقتصاد و سیاستگذاری) ارسال نمایند. در صورت ارسال مدارک از طریق پست الکترونیک، لازم است اصل مدارک را در روز مصاحبه به همراه داشته باشند. همچنین لازم است در روز مصاحبه مدارک بند 2 را به همراه داشته باشند.

داوطلبان رشته مدیریت کسب و کار (MBA) همه گرایش‌ها:

 1. لطفا مدارک زیر را تا روز یازدهم تیر ماه به دفتر آموزش دانشکده مدیریت و اقتصاد و یا آدرس پست الکترونیک chalandari@gsme.sharif.edu  ارسال نمایید:
 • ریز نمرات دوره کارشناسی
 • کارنامه کنکور
 • مدارک سابقه کار هر مدرکی: گواهی اشتغال و بیمه به همراه اطلاعات تماس کارفرما
 • مدرک زبان اعم از مدارک داخلی و خارجی
 • رزومه فارسی یا انگلیسی
 • بیانیه هدف از تحصیل (SOP)، شامل
  • چرایی علاقه به تحصیل در این رشته و هدف از  تحصیل در آن
  • چرایی علاقه به کار در شرکت اعطاکننده بورس تحصیلی
  • ارائه حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه
 1. لطفا مدارک زیر را روز مصاحبه به همراه داشته باشید:
 • دو توصیه نامه در پاکت در بسته یکی از محل تحصیل و یکی از محل کار
 • کارت شناسایی (کارت ملی)
 • چنانچه تا پایان روز یازدهم تیر ماه اصل مدارک خواسته شده را به صورت فیزیکی به دفتر آموزش دانشکده مدیریت و اقتصاد تحویل نداده‌اید و آنها را از طریق پست الکترونیک ارسال کرده‌اید، اصل کلیه مدارک را روز مصاحبه به همراه داشته باشید.

داوطلبان رشته علوم اقتصادی/اقتصاد نظری و رشته سیاستگذاری علم و فناوری:

 1. لطفا مدارک زیر را تا روز یازدهم تیر ماه به دفتر آموزش دانشکده مدیریت و اقتصاد و یا آدرس پست الکترونیک  hasanpour@gsme.sharif.edu ارسال نمایید:
 • ریز نمرات دوره کارشناسی
 • کارنامه کنکور
 • مدرک زبان اعم از مدارک داخلی و خارجی
 • رزومه فارسی یا انگلیسی
 • بیانیه هدف از تحصیل (SOP شامل
  • چرایی علاقه به تحصیل در این رشته و هدف از  تحصیل در آن
  • چرایی علاقه به کار در شرکت اعطاکننده بورس تحصیلی
  • ارائه حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه

لطفا مدارک زیر را روز مصاحبه به همراه داشته باشید:

 • دو توصیه نامه از محل تحصیل در پاکت در بسته
 • کارت شناسایی (کارت ملی)
 • چنانچه تا پایان روز یازدهم تیر ماه اصل مدارک خواسته شده را به صورت فیزیکی به دفتر آموزش دانشکده مدیریت و اقتصاد تحویل نداده‌اید و آنها را از طریق پست الکترونیک ارسال کرده‌اید، اصل کلیه مدارک را روز مصاحبه به همراه داشته باشید.