دروس ارائه شده گروه سیاست‌گذاری در نیم‌سال اول 1403-1402

 

لیست دروس ارائه شده مقطع کارشناسی ارشد

 

نام درس شماره درس نام استاد برنامه هفتگی تاریخ امتحان
روش‌های کمی پژوهش در سیاستگذاری 44518 سیدرضا میرنظامی شنبه و دوشنبه از ساعت 11 تا 13 1402/10/30 09:00
مبانی اقتصاد 44714 سید علی مدنی زاده یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 تا 16:30 1402/10/23 09:00
روشهای پژوهش در سیاستگذاری 44501 علی ملکی- سیدرضا میرنظامی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 9:30 1402/10/28 09:00
جامعه شناسی برای سیاستگذاری عمومی 44503 روح الله هنرور یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 تا 11 1402/11/04 15:00
نظریه‌های سیاست عمومی 44504 علی ملکی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 1402/11/04 09:00
فناوری ، نوآوری و توسعه 44509 سیدایمان میرعمادی شنبه  و دوشنبه از ساعت 15 تا 16:30 1402/10/26 09:00
سیاست گذاری انرژی و محیط زیست 44513 سیدرضا میرنظامی شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 16:30 1402/10/30 15:00
حکمرانی پلتفرم‌های دیجیتالی 44517 بیان خسروی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 1402/10/24 09:00