پذیرش دانشجو در رشته مدیریت گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات

گروه مدیریت برای ورودی 1401 در مقطع ارشد رشته مدیریت کسب و کار، علاوه بر گرایشهای گذشته، در گرایش سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات با تمرکز بر کاربرد فناوری اطلاعات در شرکتهای کوچک و نوپا شامل نوآوری و کارآفرینی دیجیتال دانشجو می پذیرد.

 • دروس تخصصی این گرایش : 

 1. اصول کارآفرینی

 2. نوآوری در کسب و کار

 3. تجارت الکترونیک

 4. سرمایه گذاری خطر پذیر 

 5. مدلهای کسب و کار پلتفرمی

 6. تحول دیجیتال

 7. مدیریت توسعه محصول

 8. کارآفرینی راهبردی

 9. مدیریت فناوری و نوآوری 

 10. کارآفرینی و ایجاد واحدهای جدید

 11. فناوری، نوآوری، و توسعه

 12. نظام ملی نوآوری

 13. رشد و تثبیت استارتاپ

 14. مدیریت استراتژیک تکنولوژی