همایش فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال

مهلت ارسال مقالات 24 خرداد و تاریخ برگزاری، 25 و 26 تیر 1402 خواهد بود.

23 May 2023
79


جهت اطلاعات بیشتر به سایت همایش مراجعه فرمایید.