دروس ارائه شده گروه اقتصاد در نیم‌سال اول 1403-1402

 

لیست دروس ارائه شده مقطع کارشناسی

نام درس شماره درس گروه نام استاد برنامه هفتگی تاریخ امتحان
آشنایی با اقتصاد بخش عمومی 44632 1 مهدی انصاری شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 16:30 1402/10/30 09:00
مباحث منتخب در مالی استارتاپ‌ها 44637 1 فرشاد حق پناه چهارشنبه از ساعت 15 تا 18 1402/10/23 09:00
مبانی اقتصاد 44714 1 سید علی مدنی زاده یکشنبه و سه شنبه از ساعت 15 تا 16:30 1402/10/23 09:00
اقتصاد خرد دوره فرعی 44719 1 محمدسعید آقامحمدحسین تجریشی شنبه و دوشنبه از ساعت 15 تا 16:30 1402/10/30 09:00
اقتصادسنجی دوره فرعی 44720 1 محمدجواد دشتی منش شنبه و دوشنبه از ساعت 16:30 تا 18 1402/10/23 15:00

 

 

لیست دروس ارائه شده مقطع کارشناسی ارشد

نام درس شماره درس گروه نام استاد برنامه هفتگی تاریخ امتحان
افته‌هایی در مالی شرکت‌ها 44177 1 حسین عبده تبریزی سه شنبه از ساعت 15 تا 18 1402/11/04 15:00
مهندسی مالی 44616 1 شیوا زمانی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13:30 تا 15 1402/10/26 15:00
اقتصاد پلتفرم 44633 1 فرهاد نیلی دوشنبه از ساعت 8 تا 11
اقتصاد کلان ۲ 44711 1 سید علی مدنی زاده شنبه و دوشنبه از ساعت 11 تا 12:30 1402/10/21 09:00
اقتصاد ریاضی 44712 1 شیوا زمانی یکشنبه وسه شنبه از ساعت 9:30 تا 11 1402/11/04 09:00
اقتصاد ایران 44713 1 مسعود نیلی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 1402/11/01 09:00
اقتصاد خرد ۱ 44715 1 غلامرضا کشاورزحداد شنبه  و دوشنبه از ساعت 9:30 تا 11 1402/11/02 09:00
اقتصاد خرد ۱ 44715 2 جابر زارع زاده شنبه و دوشنبه از ساعت 11 تا 12:30 1402/11/02 09:00
اقتصاد سنجی ۱ 44716 1 کوثر یوسفی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13 تا 15 1402/10/26 15:00
اقتصاد مالی ۲ 44722 1 علی ابراهیم نژاد یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 1402/11/01 09:00
اقتصادسنجی مالی 44726 1 غلامرضا کشاورزحداد شنبه و دوشنبه از ساعت 13:30 تا 15 1402/10/28 09:00
طراحی بازار 44742 1 سیدفرشاد فاطمی اردستانی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 11 تا 12:30 1402/11/01 09:00
اقتصاد انرژی 44746 1 محمدرضا حسام زاده یکشنبه از ساعت 13 تا 16 1402/11/03 15:00
سازمان‌های صنعتی 44772 1 سیدفرشاد فاطمی اردستانی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 8 تا 9:30 1402/10/24 09:00

 

 

لیست دروس ارائه شده مقطع دکتری

نام درس شماره درس گروه نام استاد برنامه هفتگی تاریخ امتحان
قیمت گذاری دارایی ها 44755 1 علی ابراهیم نژاد یکشنبه و سه شنبه از ساعت 13:30 تا 15 1402/10/26 15:00
سازمان صنعتی پیشرفته 44759 1 محمد حسین رحمتی یکشنبه و سه شنبه از ساعت 16:30 تا 18 1402/10/24 09:00
اقتصاد خرد پیشرفته 44773 1 غلامرضا کشاورزحداد
جابر زارع زاده
شنبه و دوشنبه از ساعت 16:30 تا 18 1402/10/23 09:00
اقتصاد کلان پیشرفته 44774 1 مهدی انصاری شنبه و دوشنبه از ساعت 9:30 تا 11 1402/11/02 09:00