جلسه انجمن فارغ التحصیلان با ریاست دانشکده

28 Jul 2022
3022

به گزارش سایت انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه، در روز سه شنبه ۱۴ تیرماه جلسه ای با حضور مدیر اجرایی و معاون کمیته های تخصصی انجمن سرکار خانم مهندس کریمی و  آقای مهندس کیان مهر و ریاست محترم دانشکده مدیریت و اقتصاد آقای دکتر مدنی زاده و سرکار خانم مهندس وطن‌خواه دبیر کمیته و آقای مهندس اسماعیل زاده عضو کمیته دانشکده ای مدیریت و اقتصاد در خصوص برنامه های پیش رو و تعاملات و همکاری های دو جانبه برگزار گردید.
در این جلسه برنامه های انجمن در جهت ارتباط موثر با دانشگاه و جذب حداکثری فارغ التحصیلان در این برنامه ها تبیین شد و همچنین نقشی که کمیته های دانشکده ای در این مهم می‌توانند انجام دهند به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
همچنین انتظارات دانشکده در شناسایی فارغ التحصیلان و انجام فعالیت های آماری در موقعیت شغلی، تحصیلی و تحقیقاتی فارغ التحصیلان مطرح و راه کارهایی جهت تعاملات و همکاری های دو جانبه مورد بحث قرار گرفت.
همچنین در خصوص اولویت قراردادن به روزرسانی اطلاعات فارغ التحصیلان دانشکده بحث و تبادل نظر و قرار شد این کار با طراحی و به اشتراک گذاری فرم های به روز رسانی توسط انجمن و پس از دریافت نظرات کمیته و دانشکده آغاز و تا اوائل شهریور ماه در پلتفرم های مختلف اجرایی گردد.