15 اسفند

 

👤 دکتر مسعود نیلی

📎 سلسله جلسات «اصلاحات اقتصادی ایران»

📅 سه‌شنبه، 15 اسفند
🕒 ساعت 15:30
📍 دانشکده مدیریت و اقتصاد، سالن دکتر مشایخی