انتشار مقاله در مجله Research Policy

 

دکتر سید ایمان میرعمادی، عضو هیئت علمی دانشکده موفق به انتشار جدیدترین مقاله خود در مجله Research Policy، معتبرترین مجله تخصصی مدیریت و سیاستگذاری نوآوری شد. مقاله‌ی «تقویت مولد بودن اکوسیستم‌های پلتفرمی: چگونه نوآوری باز و پیچیدگی بر پذیرش پلتفرم‌ها اثر می‌گذارد»، با تحلیل کمی داده‌های پلتفرمی بازی‌های ویدیوئی، نشان می‌دهد استراتژی نوآوری باز یک راهکار کلیدی برای افزایش توان تولید ارزش متنوع در پلتفرم‌ها است و بدین ترتیب منجر به درک بهتر پدیده حکمرانی باز یک اکوسیستم پلتفرمی می‌گردد.

در این پژوهش پیشگامانه برای اولین بار در ادبیات نوآوری به این نکته اشاره گردیده است که استراتژی نوآوری باز که منجر به افزایش محبوبیت پلتفرم‌ها می‌شود، در واقع یک تغییر درونی در اکوسیستم به وجود می‌آورد و آن‌ هم افزایش توان تولید نوآورانه آن پلتفرم است.

یافته‌های این مقاله این توصیه را به مدیران و حکمرانان پلتفرم‌ها عرضه می‌دارد که آن‌ها باید به طور استراتژیک به باز بودن پلتفرم توجه داشته باشند تا تقاضاهای بازار را با استفاده مناسب از استراتژی‌های نوآوری هماهنگ کنند. لذا حکمرانان پلتفرم‌ها به معماری مناسبی که یکپارچگی با تامین‌کننده را تسهیل نماید و منابع نوآوری مکمل کافی را ایجاد کند، نیاز دارند تا بتوانند ترجیحات متنوع کاربران را پاسخ مناسب بدهند.