برای مشاهده بهتر در گوشی تلفن همراه، آن را بصورت افقی بچرخانید!

دانشجویان دکتری گروه مدیریت

علی طاهری زاده
ataherizade@gmail.com
سیدمحمدامین آقامیری
aghamiri@gmail.com
رحیم سرهنگی
sarhangi.sharif@gmail.com
مریم پریسا امانی  
mparisa_amani@yahoo.com
علی بابایی
ali.babaee.1395@gmail.com
فاطمه چرخساز
fatemeh.ch@gmail.com
هامون طهماسبی
thamiran@yahoo.com
آرش کمالی
arashkamali77@yahoo.com
امیر براتی
amir.baratei@gmail.com
کوثر داریوندی
kdarivandi@gmail.com
امیرحسین  صادقی
a.sadeghi69@gmail.com
نغمه کرباسی
karbasi.ns@gmail.com
مجید دهقان
majidedehghan@gmail.com
سیده شراره باقریان
bagherian69@gmail.com
 علی فتحعلی زاده
kambiz106@gmail.com
محمد غلامی 
mh_gholami@yahoo.com
راضیه تولایی
raziehtavallaie@yahoo.com
حمیدرضا لورک آقا
hrlurak@gmail.com
آذین شریفی
sharifi.azin@gmail.com
فاطمه نیلی
fnili999@gmail.com
علیرضا  جهان تیغ پاک 
jahantigh@sharif.ir
راحله فتح الهی
raheleh.fathollahi@gmail.com
ایمان قیصری
iman.gheisary@yahoo.com
مهیار خدادادی  
mahkhoda.7@gmail.com  
سیده فاطمه انوری  
Tima.anvari@gmail.com  
حمید ارزاق تبریزی  
hamidarzagh@yahoo.com  
صادق حیدربکیان
s.hbakian@gmail.com
حامد سامع  
hamedsame2020@gmail.com  
محمد محققی
mmohagheghi1991@chmail.ir
علیرضا رسولی
alireza.rasooli@outlook.com
فاطمه رحیمی 
fatemeh.rahimi@gsme.sharif.edu
محمد سعید حجه فروش 
m.s.hajjeforoush@gmail.com
دانا قاسم پور
ghasempourdana@gmail.com
ایمان شریعت
iman.shariat92@gmail.com
محمدصادق پاک‌نهاد
ms.paknahad@gmail.com
ناصر خلیلی
nkhalili.kh@gmail.com
سید هیراد بهبهانی
hirad.b.911@gmail.com
سیده سمانه سیدی
s.seyyedi1@gmail.com
علی مکی‌آبادی
maki.mehran555@gmail.com
محمد مجیدی
mohammadmajidi@gsme.sharif.edu
محمدرضا میرزایی
r.mirzaee@gmail.com