برای مشاهده بهتر در گوشی تلفن همراه، آن را بصورت افقی بچرخانید!

دانشجویان دکتری گروه اقتصاد

زهره اسدی
zohreh.asadi@gsme.sharif.edu
رودابه امیران
roodabe.amirian@gsme.sharif.edu
رضا بخشی آنی
bakhshiani_reza@gsme.sharif.edu
مهران بهنیا
 mehranbehnia@gmail.com
علی حجتی نجف آبادی
ali1020315@yahoo.com
سعید آقائی فاروجی
saeed.aghaee63@gmail.com
نوید رئیسی
n.raeesi@gsme.sharif.edu
محمدسعید آقامحمدحسین تجریشی
s_tajrishy@yahoo.com
محمدهادی عابدی
۹۱economist@gmail.com
یاسر ملائی
yaser.mollaei@gsme.sharif.edu
محمد جمور
mjamour1373@gmail.com
محبوبه داوودی
mahbobedavoodi@gmail.com
مهسا پورمند
mahsa.pourmand@gsme.sharif.edu
راضیه کریم الهی
r.karimelahi@gmail.com
منصور شاکریان
mshakerian@gmail.com
راضیه پاپی بالاگریوه
Razie.papi@yahoo.com
محمد جواد دشتی منش
mj.dashtimanesh@gmail.com
فاطمه اصغری
asghari.ftm@gmail.com
حمید رضا عظیمی نیا
hamidreza.aziminia@sharif.edu
فاطمه یوسفی
yousefi.fateme@gmail.com
نفیسه حیدری
nafiseh.heydari1992@gmail.com
نرگس طهماسبی
ntahmasebi22@gmail.com
فرهاد خان‌میرزایی
khanmirzaeif@gmail.com
نیلوفر دمنه
nilfr.demneh@gmail.com
محمدحامد حاجی صادق
hamed.hajisadegh@gmail.com
رضا نقدی
rezahn@outlook.com
والا صنیع زاده
valasanizadeh@gmail.com
محمدحسین فرشچی
farshchi@gmail.com
محمدامین فارغ بال خامنه
amin.fareghbal@gmail.com