راه‌های ارتباطی

کروکی مسیر پیاده رو دانشکده

Responsive Image

کارشناس آموزش‌های تخصصی (آزاد)

خانم جعفری

۶۶۱۶۵۸۵۲ (۰۲۱)
ساعات پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه ساعت 10-8 و 14-16
کدپستی: ۱۴۵۹۹۷۳۹۴۱
۹۸۲۱۶۶۱۶۵۸۵۲+
ساعات پاسخگویی شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱8-8