اعضای هیات علمی گروه اقتصاد

Responsive Image

حمیدرضا آرین

استادیار

تحصیلات

تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای مهندسی مالی، دانشگاه تورنتو، کانادا (۱۳۸۸)

مشاور ارشد مالی، موسسه تحلیلگران نخبه مالی CFA، آمریکا (۱۳۹۵)

مدیر ریسک مالی، انجمن جهانی متخصصان ریسک مالی GARP، آمریکا (۱۳۹۳)

کارشناسی ارشد ریاضیات محض، دانشگاه صنعتی شریف (۱۳۸۳)

کارشناسی ریاضیات محض، دانشگاه صنعتی شریف   (۱۳۸۱)

 طبقه اول، اتاق ۱۲۰

 arian [at] sharif.edu

مدیریت سرمایه گذاری

مدیریت ریسک مالی و اصول بانکداری

معاملات الگوریتمی، تحلیل داده و یادگیری ماشین

آنالیز تصادفی، ارزشگذاری مشتقات و مهندسی مالی

ارزشگذاری سهام، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری های جایگزین

Responsive Image

علی ابراهیم نژاد

استادیار

تحصیلات

تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای مالی، دانشگاه بوستون کالج، امریکا (۱۳۹۵)

کارشناسی ارشد مالی، دانشگاه کوئینز، کانادا (۱۳۸۹)

کارشناسی ارشد تحقیقات اقتصادی و مالی، دانشگاه ماستریخت، هلند (۱۳۸۸)

کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران (۱۳۸۶)

قیمت گذاری تجربی دارایی ها

خردساختار بازار

حقوق و مالی

مقررات و نظارت بر بازارهای مالی

Responsive Image

محمد حسین رحمتی

دانشیار

تحصیلات

تماس

علاقمندی های پژوهشی

 

دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس در آستین (۱۳۹۱)

کارشناسی ارشد  علوم اقتصادی از دانشگاه شریف (۱۳۸۶)

کارشناسی مکانیک از دانشگاه شریف (۱۳۸۴)

اقتصاد کلان

سازمان های صنعتی

پول و بانک

Responsive Image

سید فرشاد فاطمی

استادیار

تحصیلات

تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکتری اقتصاد از دانشگاه کالج لندن – انگلستان (۱۳۸۸)

کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی – اجتماعی – موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه (۱۳۷۶)

کارشناسی مهندسی برق (الکترونیک) – دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳۷۳)

اقتصاد خرد

سازمان‌های صنعتی

نظریه قراردادها

Responsive Image

غلامرضا کشاورز حداد

دانشیار

تحصیلات

تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران (۱۳۷۸)

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت مدرس (۱۳۷۳)

کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران (۱۳۶۹)

 طبقه اول، اتاق ۱۱۹

داخلی :149

 g.k.haddad [at] sharif.edu

 مشاهده صفحه شخصی

اقتصاد خرد

اقتصادسنجی

بازار کار

اقتصادسنجی مالی

Responsive Image

سید علی مدنی زاده

استادیار

تحصیلات

تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای اقتصاد، دانشگاه شیکاگو امریکا، ۱۳۹۲

کارشناسی ارشد مهندسی رایانشی و ریاضیاتی، دانشگاه استنفورد، ۱۳۸۶

کارشناسی مهندسی برق – مخابرات و سیستمها، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۳

کارشناسی ارشد مهندسی برق – مخابرات و سیستمها، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵

اقتصاد کلان

تجارت بین الملل

سیاستهای پولی و بانکی

سازمان های صنعتی

Responsive Image

امینه محمودزاده احمدی نژاد

استادیار

تحصیلات

تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکترای علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۹۶

ام فیل علوم اقتصادی، دانشگاه کمبریج انگلستان، ۱۳۸۹

کارشناسی ارشد مهندسی علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریف، ۱۳۸۵

کارشناسی مهندسی برق – مخابرات، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ۱۳۸۲

اقتصاد کلان

سیاست‌های پولی و مالی

تامین مالی شرکتی

اقتصاد ایران

Responsive Image

مسعود نیلی

دانشیار

تحصیلات

تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکتری اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان سال (۱۹۹۵)

کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان (۱۹۹۲)

کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۹۸۵)

کارشناسی مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۸۰)

طبقه اول، اتاق ۱۰۷

 m.nili [at] sharif.edu

 مشاهده صفحه شخصی

 

 

 

اقتصاد کلان

تجارت بین الملل

سیاستهای پولی و بانکی

سازمان های صنعتی

Responsive Image

محمد وصال

استادیار

تحصیلات

تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکتری اقتصاد از مدرسه اقتصادی لندن (LSE)، سال ۱۳۹۳

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۷

کارشناسی برق دانشگاه صنعتی شریف، سال ۱۳۸۴

مالیات ها

اقتصاد بخش عمومی

اقتصاد توسعه

Responsive Image

شیوا زمانی

دانشیار

تحصیلات

تماس

علاقمندی های پژوهشی

دکتری ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف (۱۹۹۸)

کارشناسی ارشد ریاضی از دانشگاه تربیت معلم (۱۹۹۲)

کارشناسی ریاضی از دانشگاه تهران (۱۹۹۰)

معادلات دیفرانسیل تصادفی

ریاضیات مالی

مالی