برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی 
Responsive Image

درباره دوره

 فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسی ارشد علوم اقتصادی قادر خواهند بود تا با بهره‌گيری كارآمد از دانش اقتصادی و با شناخت شرايط، محدوديت‌ها و مشكلات ساختاری اقتصاد ايران،‌ در يك نگرش سيستماتيك به پديده‌ها به تجزيه و تحليل معضلات سيستم‌های بزرگ و پيچيده اقتصادی بپردازند. از طرف ديگر اين دوره توانمندیهای لازم برای انجام تحقيقات و مطالعات راهگشا در راستای حل مسائل اقتصادی كشور در حوزه فعاليت‌های سازمانهای صنعتی،‌ دستگاه‌های اجرائی و مراكز برنامه‌ريزی و سياستگذاری را فراهم میکند.

هدف دوره

فارغ‌التحصيلان اين دوره با تسلط بر دانش اقتصاد مدرن قادر خواهند بود:‌
 1. به عنوان مدير و كارشناس ارشد، در تنظيم سياستهای اقتصادی مشاركت نموده و براي مشكلات اقتصادی كشور در سطوح مختلف تصميم‌گيری، ارائه طريق نمايند.
 2. به عنوان محقق به پژوهش و كسب اطلاعات مورد نياز پرداخته و با تجزيه و تحليل آن نقش مؤثری در تصميم‌گيری سياستگذاران داشته باشند.
 3. به سازمان‌های اقتصادي و اجتماعي و مراكز تصميم‌گيري اقتصادي خدمات مشاوره‌اي و مطالعاتی ارائه كنند.
 4. به عنوان مدرس برای تدريس اين رشته در مؤسسات آموزشي خدمت نمايند.
 5. به عنوان كانديدای دوره دكتری صلاحيت پيدا نموده بتوانند براي كسب تخصص بيشتر احاطه كامل علمي در رشته‌ای از رشته‌های علوم اقتصادی ادامه تحصيل دهند.
Responsive Image

طول دوره

طول دوره کارشناسی ارشد علوم اقتصادی برابر با 2.5 سال (5 نیمسال تحصیلی) و تعداد کل واحدها 37 واحد (شامل 3 واحد جبرانی) است. دروس اصلی و پایه 16 واحد و دروس اختیاری هر گرایش 15 واحد است، 6 واحد درسی هم به پایان‌نامه اختصاص دارد. درصورت انتخاب دوره بدون پایان نامه دانشجو به جای آن دو درس اختیاری اخذ می‌کند.

گرایشهای تخصصی

رشته علوم اقتصادی دارای 2 گرایش اقتصاد نظری و اقتصاد انرژی است. ترتیب اخذ دروس اجباری و اختیاری در این دو گرایش به شرح زیر است:
اقتصاد ریاضی (3واحد) - مبانی اقتصاد (3 واحد) - اقتصاد خرد 1 (3واحد)-اقتصاد سنجی 1 (4واحد)

ترم اول

اقتصاد کلان 1 - درس تخصصی 1 (3واحد) - تخصصی 2 / اختیاری 1 (3واحد)

ترم دوم

اختیاری 1 / تخصصی 3 (3 واحد) - اختیاری2 (3 واحد) - اختیاری 3 (3 واحد)

ترم سوم

پایان نامه

ترم چهارم

 • اخذ سه درس از میان دروس اصلی و اختیاری گرایش و زمینه انتخابی دانشجو
 • اخذ پایان نامه
 • اخذ دروس اختیاری باقیمانده
 • تعریف موضوع و اخذ واحد پایان نامه
 • دانشجویان با پایان‌نامه در شروع نیمسال پنجم از پیشنهاد پژوهشی (پروپوزال) دفاع می‌کنند و قبل از پایان ترم دفاع نهایی خود را انجام می‌دهند.
 • دانشجویان بدون پایان‌نامه به جای پایان نامه دو درس جایگزین اخذ می‌کنند.

درس جبرانی

دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد نظری و اقتصاد انرژی در صورتی که رشته کارشناسی آنها اقتصاد نباشد باید درس مبانی اقتصاد (3واحد) را به عنوان جبرانی اخذ کنند. در صورت اخذ درس مبانی اقتصاد یا دروس جایگزین قابل قبول در دوره کارشناسی این شرط لازم الاجرا نیست.

دروس اصلی

اقتصاد ریاضی- اقتصاد خرد(1) - اقتصاد سنجی(1) - اقتصاد کلان(1) و مبانی اقتصاد (جبرانی)

دروس تخصصی 

پس از گذراندن دروس جبراني و دروس اصلی دانشجويان نسبت به انتخاب زمینه تخصصی خود اقدام می‌کنند. در انتهای ترم ۱ دانشجویان باید یکی از دو زمینه تخصصی اقتصاد یا مالی را انتخاب نمایند. زمینه تحصیلی برای هماهنگی بیشتر بین دروس اخذ شده توسط دانشجو طراحی شده است و در مدرک تحصیلی دانشجو انعکاسی ندارد. بر این اساس دروس تخصصی به تعداد ۳ درس و به اندازه ۹ واحد مطابق جدول ۳ اخذ می‌گردد.
اخذ یکی از دروس اقتصادسنجی ۲، اقتصادسنجی مالی و اقتصادسنجی کاربردی به عنوان درس تخصصی زمینه اقتصاد ضروری است. برای زمینه مالی یکی از دروس اقتصادسنجی ۲ یا اقتصادسنجی مالی باید اخذ گردد. اخذ هر دو درس اقتصادسنجی مالی و اقتصادسنجی ۲ امکان‌پذیر نیست.

دروس تخصصی گرایش اقتصاد نظری (زمینه نظری)

اقتصاد کلان1-اقتصاد خرد1-اقتصاد سنجی1-اقتصاد ریاضی

دروس الزامی گرایش

اقتصاد توسعه - اقتصاد رشد-تجارت بین الملل-اقتصاد سیاسی-سازمان های صنعتی-اقتصاد بخش عمومی-طراحی بازار-نظریه قراردادها-اقتصاد بازار کار - اقتصاد انرژی

دروس اختیاری گرایش

اقتصادکلان (2) - اقتصادخرد(2) - یکی از سه درس: اقتصادسنجي كاربردي، اقتصادسنجی (2)، اقتصادسنجی مالی. 
اقتصاد مالی (1)- اقتصاد ايران- نظريه بازی- سازمانهای صنعتی- طراحی بازار- مهندسی مالی- تجارت بین الملل- اقتصاد اسلامی- بانكداری اسلامی-
اقتصاد توسعه-اقتصاد مالی (2) - اقتصاد بازارکار- اقتصاد بخش عمومی- نظریه قرارداد- اقتصاد بانکداری- اقتصاد سياسی - روش تحقیق.

دروس تخصصی گرایش اقتصاد نظری (زمینه مالی)

اقتصاد مالی1- اقتصاد مالی2- اقتصاد سنجی2/اقتصاد سنجی مالی

دروس الزامی گرایش

مدیریت مالی-مهندسی مالی-ریاضیات مالی-سرمایه گذاری زمین و مسکن-ارزیابی زمین و مسکن-ارزیابی و مدیریت ریسک-معاملات الگوریتمی-یادگیری ماشین در مالی-مالی کاربردی شرکتی-مباحث منتخب در اقتصاد مالی-افت هایی در مالی شرکت ها-سرمایه گذاری و تامین مالی زمین و مسکن - تامین مالی انرژی - قیمت گذاری دارایی ها

دروس اختیاری گرایش

اقتصادمالی (1) - اقتصادمالی (2) - یکی از دو درس: اقتصادسنجی (2)، اقتصادسنجی مالی.
اقتصاد خرد (2) - مدیریت مالی پیشرفته- بانکداری اسلامی- سرمایه گذاری زمین و مسکن- سرمایه گذاری خطر پذیر- اقتصاد بانکداری- مهندسی مالی- اقتصادکلان (2)- ارزیابی و مدیریت ریسک- مباحث منتخب در مالی- اقتصادسنجی کاربردی- معاملات الگوریتمی- نهادهای مالی- افته های مالی- خرد ساختار بازار- مالی شرکتی کاربردی- روش تحقیق.

دروس تخصصی گرایش اقتصاد انرژی

اقتصاد خرد1-اقتصاد ریاضی 1 - اقتصاد کلان 1 - اقتصاد سنجی1- اقتصاد انرژی

دروس الزامی گرایش

مهندسی انرژی - اقتصاد توسعه - اقتصاد ایران - اقتصادسنجی کاربردی - اقتصاد سنجی2-اقتصاد بخش عمومی - تحلیل سیستم های انرژی - اقتصاد خرد2-امنیت انرژی -آینده گژوهشی انرژی - سیاستگذاری انرژی - تجارت بین الملل - اقتصاد کلان 2 - اقتصاد مالی1-اقتصاد مالی2-اقتصاد منابع طبیعی-تامین مالی انرژی-سازمان های صنعتی- تنظیم بازار بخش انرژی-اقتصاد کلان کشورهای نفتی-کسب و کار در صنعت انرژی-اقتصاد محیط زیست-مدلسازی انرژی-حقوق در صنعت انرژی-روش تحقیق

دروس اختیاری گرایش

اقتصاد خرد1-اقتصاد ریاضی1-اقتصاد کلان1-اقتصاد سنجی1-اقتصاد انرژی.
مهندسی انرژی-اقتصاد توسعه-اقتصاد ایران-اقتصاد سنجی کاربردی-اقتصاد سنجی2-اقتصاد بخش عمومی-تحلیل سیستم‌های انرژی-اقتصاد خرد2-امنیت انرژی-آینده پژوهی انرژی-سیاستگذاری انرژی-تجارت بین الملل-اقتصاد کلان2-اقتصاد مالی1-اقتصاد مالی2-اقتصاد منابع طبیعی-تامین مالی انرژی-سازمان‌های صنعتی-تنظیم بازار بخش انرژی-اقتصاد کلان کشورهای نفتی-کسب و کاردر صنعت انرژی-اقتصاد محیط زیست-مدلسازی انرژی-حقوق در صنعت انرژی-روش تحقیق.

پایان نامه

 1. در ابتدای نیمسال سوم دانشجو باید تصمیم خود را در مورد انتخاب دوره پژوهش محور (با پایان نامه) یا آموزش محور (بدون پایان نامه) به آموزش دانشکده اعلام کند.
 2. در پایان نیمسال سوم و قبل از شروع نیمسال چهارم دانشجوی با پایان نامه موضوع و استادراهنمای خود را در سامانه ثبت می‌نماید.
 3. در نیمسال چهارم درس پایان نامه اخذ می‌شود.
 4. انتظار می رود دروس اصلی و اختیاری در 4 ترم اول اخذ شود و دانشجو در نیمسال پنجم تحصیل فقط بر پیشبرد پایان‌نامه خود متمرکز شود.
 5. در ابتدای نیمسال پنجم دفاع از پروپوزال و تا پایان نیمسال پنجم دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انجام می‌شود.

فرایند ثبت نام و انتخاب واحد از نیمسال دوم

 1. ثبت و ارسال درخواست صدور مجوز ثبت نام (به همراه لیست دروسی که قصد اخذ آن را دارید) در سامانه آموزش  edu.sharif.edu.
 2. بررسی درخواست شما توسط استاد راهنما و ثبت پیشنهادات استاد راهنما.
 3. مشاوره با استاد راهنما، در صورت نیاز.
 4. دریافت اجازه ثبت نام پس از صدور مجوز توسط استاد راهنما.