برنامه آموزشی و پژوهشی دوره دکتری Ph.D علوم اقتصادی

درباره دوره

هدف از ايجاد و برگزاری دوره دکتری علوم اقتصادی، تربيت افرادی است که با احاطه يافتن بر آثار علمی در زمينه علوم اقتصادی و آشنا شدن با روش‌هاي پيشرفته تحقيق و دستيابی به جديدترين مبانی آموزش و پژوهش بتوانند با نوآوری در زمينه‌های علمی و تحقيقی در پيشرفت و گسترش مرزهای دانش اين رشته موثر باشند و به تازه‌هايی در جهان دانش دست يابند. از سوي ديگر هدف دوره، تربيت كارشناسانی است كه بتوانند با بهره‌گيري از دانش اقتصاد در سطوح عالی، مسائل و مشكلات پيچيده اقتصادی كلان و بخشی و نيز سازمان‌های بزرگ اقتصادی را تجزيه و تحليل كرده و راه‌حل‌ها و سياست‌های مؤثر و متناسب را ارائه نمايند.
در حال حاضر بخش قابل توجهی از مشكلات جامعه را مسائل و مشكلات اقتصادی در حوزه‌های مديريت و سياست‌گذاری و در سطوح اقتصاد ملی، سازمان‌های اقتصادی و بنگاه‌ها تشكيل مي‌دهد. يكی از الزامات توسعه كشور و ارتقاء استاندارد زندگي مردم، بهبود و ارتقاء كيفيت مديريت اقتصادی در مراكز ستادی تصميم‌گيری و سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی است. بهبود كيفيت مديريت اقتصادی، حل مسائل پيچيده اقتصاد در جهت رشد و توسعه، كنترل و هدايت يك سيستم اقتصادی پويا در شرايط تحولات نوين اقتصاد جهانی، نيازمند تربيت نيروی انسانی كارآمد و با كيفيت در حوزه علوم اقتصادی است. فارغ التحصيلان دوره دکتري علوم اقتصادی قادر خواهند بود تا با بهره‌گيری كارآمد از دانش اقتصادی و با شناخت شرايط، محدوديت‌ها و مشكلات ساختاری اقتصاد ايران، به تجزيه و تحليل معضلات سيستم‌های بزرگ و پيچيده اقتصادی بپردارند. از طرف ديگر، اين دوره توانمندیهای لازم براي انجام تحقيقات و مطالعات راهگشا در راستای حل مسائل اقتصادی كشور در حوزه فعاليت‌های سازمان‌های صنعتی، دستگاه‌های اجرايی و مراكز برنامه‌ريزی و سياست‌گذاری را فراهم میكند.
گروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف يكي از جديدترين واحد‌های آموزشی كشور در زمينه ارائه دوره كارشناسی ارشد و دکتری علوم اقتصادی است كه در سال 1380 با هدف آموزش اقتصاد مدرن در سطح پيشرفته و تربيت نيروی انسانی كارآمد، از طريق پذيرش فارغ‌التحصيلان بااستعداد و توانمند دوره‌هاي كارشناسي در رشته‌هاي مختلف بويژه رشته‌های فنی و مهندسی تشكيل شد.
گروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف در برگزاري دوره‌های كارشناسی ارشد علوم اقتصادی و مهندسی سيستم‌هاي اقتصادي و اجتماعی _ گرايش اقتصاد از همكاري هفت نفر عضو هيات علمي تمام وقت و دو نفر عضو هيات علمي مدعو (كه در ظرفيت همكار تمام وقت با گروه همكاري دارند) بهره می برد.
همچنين گروه اقتصاد، سالانه يك كارگاه تخصصی پيشرفته تابستاني در حوزه‌هاي مختلف علم اقتصاد با بهره‌گيري از زبده‌ترين اساتيد آن حوزه برای دانشجويان دوره دكتری و دانشجويان برجسته در مرحلة پايانی كارشناسی ارشد برگزار می كند.

هدف دوره

فارغ التحصيلان دوره دکتری علوم اقتصادی با تسلط بر دانش اقتصاد مدرن قادر خواهند بود:
  1. به عنوان مدير و كارشناس ارشد، در تنظيم سياست‌های اقتصادی مشاركت نموده و برای مشكلات اقتصادی كشور در سطوح مختلف تصميم‌گيری، ارائه طريق نمايند.
  2. به عنوان محقق به پژوهش و كسب اطلاعات مورد نياز پرداخته و با تجزيه و تحليل آن نقش موُثری در تصميم‌گيري سياست‌گذاران داشته باشند.
  3. به سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی و مراكز تصميم‌گيری اقتصادی خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی ارائه كنند.
  4. به عنوان مدرس براي تدريس اين رشته در مؤسسات آموزشی خدمت نمايند.
دانلود فایل معرفی دوره (pdf)
طول دوره
مدت مجاز تحصيل در دوره دكتری حداقل 3 سال
و حداكثر 4 سال
شرایط ورود
- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی
- داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد مورد تائید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری
- شرکت در آزمون ورودی

برنامه بخش آموزشی دوره

برنامه آموزشی دوره دکتری علوم اقتصادي در دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف شامل حداکثر 6 واحد دروس جبراني، 15 واحد دروس اصلي به شرح ذيل است:
1- دروس جبرانی (در صورت نیاز) 6 واحد
2- دروس اصلی 9 واحد
3- دروس گرایش 6 واحد
پس از گذراندن دروس مورد نياز بخش آموزشی، امتحان جامع با هدف کسب اطمينان از قابليت‌های علمی دانشجويان، توانايی برخورد اصولی با مسائل و داشتن روحيه علمی، برخورداری از قوه ابتکار و قابليت‌های پژوهشی، زير نظر شورای تحصيلات تکميلی دانشکده برگزار مي‌شود.
میانگین کل نمره‌های امتحان جامع در مواد امتحانی، نبایـد از 16 کمتر باشد، همچنین قبولی در امتحان جامع منوط به احراز حد نصاب قبولی در هـر مـاده امتحانی است که در آیین نامه داخلی دانشـکده تعیـین می‌شـود. در صـورت مردودی دانشجو در امتحان جامع، وی تنها یك بار دیگـر در مدت مجاز بخـش آموزشـی، می‌تواند در امتحان جامع شرکت کند.

برنامه بخش پژوهشی دوره

بخش پژوهشی دوره پس از قبولی امتحان جامع شروع و مدت آن حداکثر چهار نيمسال تحصيلي است. عملکرد دانشجو در هر نيمسال به صورت قبول يا رد در کارنامه وي ثبت مي شود. در صورت کسب دو عملکرد مردودی (به صورت متوالی يا غير متوالی) دانشجو از ادامه دوره محروم مي‌شود. تعداد واحدهاي رساله در مرحله پژوهشي 21 است. تمام فعاليت‌های علمی و پژوهشی دانشجو، در مرحله پژوهشی و تدوين رساله، با هدايت و نظارت استاد راهنمای وی صورت مي‌گيرد. دانشجو موظف است سالی یک بار با ارائه سمينار و گزارش، پيشرفت کار خود را به تأييد کميته پايان نامه برساند.

دروس دوره دكتری علوم اقتصادی

برنامه درسی بخش آموزشی دوره دکتری علوم اقتصادی به شرح زير است:

دروس جبرانی

حداکثر6 واحد به تشخيص استاد راهنما و در مواردی كه استاد راهنما گذراندن دروس ديگری را ضروری تشخيص دهد واحدهای مورد نظر در چارچوب آئين نامه دوره دكتری اضافه خواهد شد.

دروس عمومی كليه گرايش‌ها 

ردیف
نام درس
تعداد واحد
1
اقتصادخرد پیشرفته
2
اقتصادکلان پیشرفته
3
اقتصاد‌سنجی پیشرفته

دروس گرايش‌ها 

انتخاب 2 درس از میان دروس زیر توسط دانشجو
ردیف
نام درس
تعداد واحد
1 نظریه بازی‌ها
3
2 موضوعات انتخابی در اقتصاد خرد
3
3 موضوعات انتخابی در اقتصاد کلان
3
4 مباحث منتخب در اقتصاد کلان
3
5 مباحث منتخب در اقتصاد خرد
3
6 دینامیک‌های اقتصاد کلان
3
7 مباحث منتخب در تئوری اقتصاد
3
8 سازمانهای صنعتی پیشرفته
3
9 مباحث منتخب در اقتصاد کلان مالی
3
10 اقتصاد سیاسی نهادها
3
11 اقتصاد محاسباتی
3
12 قیمت گذاری دارایی ها
3
13 اقتصاد پولی
3
14 اقتصاد بخش عمومی پیشرفته
3
دانلود فایل معرفی دوره (pdf)