دوره‌های پیشین

      ردیف نام دوره سال برگزاری
      1 دوره مشترک با دانشگاه Calgary  ویژه مدیران صنایع پتروشیمی کشور  1383
      2 دوره ویژه مدیران شرکت بهره‌برداری مترو تهران 1384
      3 دوره ویژه شرکت‌های صادراتی به سفارش شرکت توسعه صادرات ایران  1384
      4 دوره ویژه مدیران و کارشناسان شرکت مترا (مشاور توسعه راه آهن) 1384
      5 دوره اول اتاق بازرگانی  1389
      6 دوره ویژه مدیران شرکت همراه اول (کیش) 1390
      7 دوره دوم اتاق بازرگانی  1390
      8 دوره سوم اتاق بازرگانی 1390
      9 دوره اول داروئی  1390
      10 دوره آموزشی ویژه شرکت آو 1391
      11 دوره چهارم اتاق بازگانی 1391
      12 دوره اول کیش 1391
      13 دوره ویژه مدیران شرکت‌های بنیاد مستضعفان 1392
      14 دوره پنجم اتاق بازرگانی  1392
      15 دوره دوم کیش  1392
      16 دوره ششم اتاق بازرگانی  1393
      17 دوره دوم داروئی  1393
      18 دوره سوم کیش 1393
      19 دوره هفتم اتاق بازگانی  1394
      20 دوره اول ویژه مدیران شرکت خدمت دریایی و بندری سینا 1395
      21 دوره اول ثبت نام فردی MBA 1395
      22 دوره سوم داروئی  1395
      23 دوره حضوری- online شرکت نظم آوران گل گهر 1396
      24 دوره نوآوری و کسب و کار، و ارتقاء نظام‌های نوآوری معاونت ریاست جمهوری  1396
      25 دوره فرعی کارآفرینی 1396
      26 دوره دوم ثبت نام فردی MBA 1396
      27 دوره دوم ویژه مدیران شرکت خدمت دریایی و بندری سینا 1397
      28 دوره ویژه مدیران عامل شرکت‌های صنایع الکترونیک ایران (صاایران)  1398
      29 دوره ویژه دانشگاه علوم پزشکی ایران 1398
      30 دوره سوم ثبت نام فردی MBA 1398
      31 دوره ویژه مدیران شرکت ایرانسل  1399
      32 دوره اول عالی مالی (EMFIN) 1399
      33 دوره ویژه شرکت گهرپویش 1399
      34 دور چهارم ثبت نام فردی EMBA 1399
      35 دوره پنچم ثبت نام فردی EMBA 1399
      36 دوره آنلاین فردی EMBA 1399
      37 دوره ویژه مدیران شرکت زرین رویا  1400
      38 دوره ششم ثبت نام فردی EMBA 1400
      39 دوره هفتم ثبت نام فردی EMBA 1400
      40 دوره دوم عالی مالی (EMFIN) 1400